ČLENSKÁ SCHŮZE 2023

V souladu s § 8 odstavce 1, Stanov Českého rybářského svazu

svolává výbor Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Čelákovice v sobotu 18.března 2023 od 10 hodin ČLENSKOU SCHŮZI

PROGRAM:

 • Zahájení a seznámení s programem ČS
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Schválení programu ČS
 • Kontrola usnesení z roku 2022
 • Zprávy členů výboru o činnosti MO
 • Zpráva dozorčí komise
 • Projevy hostů
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové a návrhové komise
 • Obsah a schválení usnesení
 • Slovo závěrem

Místo konání bude Zasedací sál Technických služeb v Čelákovicích

Výdejna povolenek Milovice

POZOR! Do konce roku se na Vás těšíme ve stávajících prostorách a od 1.1.2023 budeme se na Vás těšit v nových prostorách na adrese: 5. května 221/11, Milovice (budova kde je Květinářství MiliLenka). Prostory i sortiment bude větší, vše prostornější a přehlednější, parkování přímo před obchodem, rozšířená pracovní doba, ….

Otvírací doba od 8:00 do 17:00 hodin

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

neděle: ZAVŘENO

PF 2023

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2023 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Zároveň děkujeme za projevenou důvěru, podporu a spolupráci.

za výbor ČRS z.s., MO Čelákovice

Petr Duník

Proběhla volební Členská schůze

Členské schůze se zúčastnilo 33 členů s právem volit a být volen a 1 dítě.

Zvolení členové výboru pro období 2022-2026

 • Eichler Jiří (předseda organizace)            
 • Duník Petr (jednatel)                                                  
 • Jindřich Pavel (hospodář)                                             
 • Špitálský Václav st. ¨(vedoucí rybářského kroužku)                                     
 • Špitálský Václav ml. (zástupce vedoucího kroužku a mechanizace)                                    
 • Bajer Milan  (zástupce hospodáře)                                                
 • Pertl Václav (místopředseda)                                                
 • Růžička Pavel (zástupce brigád.referenta)                                                         
 • Škába Jiří (mechanizátor)                                                      
 • Mašínová Jaroslava (administrativní pracovnice)                                    
 • Karpíšek Milan (vedoucí RS)
 • Klubal Martin (Brigádnický referent)

Zvolení členové Dozorčí Komise pro období 2022-2026

 • Štětina Radek (předseda DK)                                                         
 • Petržel Martin (člen DK)                                             
 • Petržel Jakub (člen DK)

Zvolení delegáti

 • Delegát na územní konferenci Petr Duník
 • náhradník Pavel Jindřich
 • Návrh delegáta na Republikový sněm Pavel Jindřich
 • náhradník Petr Duník

Návrh kandidáta do výboru SÚS sekce mládež

 • Navržen byl Jiří Eichler

Návrh zástupců do odborů SÚS

 • Odbor ekonomický a LRU Feeder: Špitálský Václav st.
 • Odbor mládeže: Špitálský Václav ml.
 • Odbor Hospodářský: Jindřich Pavel

Ocenění členové

Ocenění ODZNAK ZA VÝZNAMNOU POMOC

Jaroslava Mašínová, Milan Karpíšek, Milan Bajer, František Kroutil, Ladislav Krejčík, Jan Říha

Ocenění ČESTNÝ ODZNAK III. STUPNĚ – BRONZOVÝ

Jiří Eichler, Petr Duník, Pavel Jindřich, Radek Štětina, Jiří Dvořák

Podrobné informace budou po zpracování zápisu a usnesení

ČLENSKÁ SCHŮZE 2022

V souladu s § 8 odstavce 1, Stanov Českého rybářského svazu

svolává výbor Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Čelákovice v sobotu 19.března 2022 od 10 hodin ČLENSKOU SCHŮZI

PROGRAM:

 • Zahájení a seznámení s programem VČS
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Volba volební komise
 • Schválení programu VČS
 • Kontrola usnesení z roku 2021
 • Zprávy členů výboru o činnosti MO
 • Zpráva dozorčí komise
 • Volby členů výboru a DK
 • Volba delegáta na konferenci ÚS
 • Návrh delegáta na Republikový sněm
 • Volba delegáta
 • Projevy hostů
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové a návrhové komise
 • Obsah a schválení usnesení
 • Slovo závěrem

Místo konání bude Zasedací sál Technických služeb v Čelákovicích

Výdejna povolenek MILOVICE

Místní organizace Čelákovice spouští novou výdejnu povolenek v Milovicích.

Možnost zakoupení povolenky, zaplacení členství a úhrady všech členských povinností, bude možno od středy 26.1.2022 v obchodním centru ROZÁRKA na adrese: Náměstí 30. června 626, 289 23 Milovice (cca 200m od supermarketu TESCO)

Kontakty:

 • Jiří Eichler – tel: +420 775 952 067 (odpovědná osoba za MO Čelákovice)
 • Šárka Himplová – tel: +420 603 552 301 (obchod)

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí až pátek 9:00 – 11:00 dále 12:00 – 18:00

Sobota 9:00 – 12:00

Druhy povolenek:

 • Povolenka Celosvazová (MP)
 • Povolenka Celosvazová (P)
 • Povolenka Středočeská (MP)
 • Povolenka Středočeská (P)
 • Povolenka ÚSMP (MP) – omezený počet cca 10 ks

Ceny dle ceníku na rok 2022: https://www.rybaricelakovice.cz/informace/cenik/

Rybářský Informační Systém – RIS

Vážení členové MO Čelákovice, dovolujeme si Vás informovat o připravovaném informačním systému RIS.

Sdílíme zde materiály týkající se Rybářského Informačního Systému ČRS, obdržené od Rady ČRS

Prodej povolenek na rok 2022 a vrácení řádně vyplněných povolenek z roku 2021

Vážení členové MO Čelákovice

prodej povolenek na rok 2022 bude zahájen v pátek 7. 1. 2022 od 14 do 16 hod v kanceláři MO. Do kanceláře organizace se bude vstupovat jednotlivě s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor). Ostatní budou čekat venku před kanceláří. Jde nám především o bezpečnost p. Mašínové a našich členů.

Prosím o respektování podmínek.

 • Do kanceláře vstupujte po vyzvání
 • Vstup do budovy pouze se zakrytím dýchacích cest
 • V budově bude k dispozici dezinfekce a jednorázové utěrky
 • Choďte prosím připraveni a zbytečně se nezdržujte v budově
 • V případě, že vám čas prodeje nevyhovuje, objednejte se k p. Mašínové na individuální termín (do místa bydliště)
 • Při vyzvedávání povolenek v místě bydliště platí stejná bezpečnostní opatření (zakrytí dýchacích cest)

Řádně vyplněné povolenky z roku 2021 musí být odevzdané nejpozději do 15. 1. 2022. Pokud tak neučiníte, bude Vám počítán manipulační poplatek za pozdní odevzdání povolenky ve výši 300 Kč. (schváleno na výroční členské schůzi 2018)

Zároveň si Vám dovolujeme sdělit, že od 1. 1. 2022 dochází k úpravě cen u některých povolenek (Celosvazových). Veškeré informace naleznete na stránkách www.rybaricelakovice.cz (http://www.rybaricelakovice.cz/informace/cenik/