Nastartování rybářského kroužku Kapříci Čelákovice

Vážení rodiče a děti,

Z důvodu pandemie covid-19 jsme byli nuceni v září přerušit náš rybářský kroužek Kapříci Čelákovice.

Bohužel se nám nepodařilo dokončit kompletně nábor nových rybaříků.

Společně s vedoucími kroužku jsme přemýšleli, jak bychom mohli kroužek nastartovat a tím dokončit i nábor dětí.

Jelikož je s kroužkem spjata i neodmyslitelná „byrokracie“ je proto nutné, aby každý odevzdal vyplněnou přihlášku.

V současné době jsme se rozhodli, že příspěvek bude vybírán až v lednu roku 2021 (dle aktuální situace), již vybrané příspěvky tj. za 2 přihlášené děti v případě situace, kdy nebudeme moci kroužek provozovat, vrátíme.

Aby kroužek mohl pokračovat, plánujeme na neděli 20. 12. 2020 výšlap podél rybářských revírů Místní organizace Čelákovice (trasa cca 10 až 12 km), kde by byly představeny rybářské revíry, jejich obsádka apod.

Před zahájením výšlapu je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku!

Na tuto akci je nutné donést již vyplněnou přihlášku (případně přijít s dostatečným předstihem a vyplnit jí na parcele u Labe, kde se scházíme). Přihláška bude ke stažení na naší skupině Kapříci Čelákovice, na webu organizace www.rybaricelakovice.cz, případně bude na požádání zaslána na váš e-mail.

Start by byl v neděli 20. 12. 2020 v 9:00 hod na parcele v ulici U Zdymadel. První zastávka by byla na Řehačce kde bychom si opekli buřtíky a dali teplý čaj. Poté bychom se podél Labe vrátili zpět na parcelu. Účast rodičů není povinná, ale je vítána.

Děti současně s odevzdáním přihlášky obdrží taštičku s drobnostmi a výukovým materiálem (PŘÍRUČKU ZAČÍNAJÍCÍHO RYBÁŘE). S tímto pracovním sešitem lze případně probírat teorii i distančně prostřednictvím online konference.

Jelikož se vize na fungování kroužku teprve rýsuje a řešíme různé alternativy, které s vámi chceme konzultovat tak, aby chod vyhovoval nám všem.

Budeme se na Vás všechny moc těšit v neděli 20. 12. 2020 od 9 hod na parcele u Labe.

Za rybářský kroužek Kapříci Čelákovice kolektiv vedoucích

Prodej povolenek na rok 2021 ZAHÁJEN


POZOR !

Prodej povolenek a placení příspěvků bude PROZATÍM probíhat v místě bydliště administrativní pracovnice (p. Jaroslavy Mašínové) v ulici V Prokopě (Marxovy domy)

Pokud bude na začátku roku 2021 situace příznivá, přesune se prodej, za zpřísněných hygienických podmínek do kanceláře MO v ulici Na Nábřeží.

A to za určitých podmínek:

 1. Je nutné předem telefonicky kontaktovat p. Mašínovou na tel: +420 731 440 479
 2. Sdělíte vaše jméno, požadovanou povolenku, případně další požadované informace.
 3. Vyčkáte na sdělení ceny a termínu vyzvednutí
 4. Připravíte si finanční hotovost (pokud možno přesně)

Pokud nebudou dodrženy výše uvedené body, nebude prodej povolenky v místě bydliště p. Mašínové umožněn!

Předen děkujeme za pochopení, v dané situaci myslíme především na zdraví našich členů a pracovníků.

S pozdravem Petrův Zdar.

Jménem výboru organizace Petr Duník, jednatel

Nábor dětí do rybářského kroužku Kapříci Čelákovice

Tímto bych chtěl jménem vedoucích rybářského kroužku Kapříci Čelákovice pozvat zájemce o vstup do cechu rybářského na Náborový den, který se bude konat v sobotu 19.9.2020 od 10 do 15 hod na parcele u Labe v ulici U Zdymadel.

Kroužek je vhodný pro děti od začátku školní docházky.

Budeme se těšit na vaši návštěvu

Kolektiv vedoucích rybářského kroužku v Čelákovicích

Zákaz rybolovu Labe-411051

Oznámení rybářům na úseku Labe 19 – 411051

V termínu od 30. 9. (0:00hod.) – 4. 10. (14:00) bude pro rybáře uzavřen kompletně celý revír Labe 19 – 411051, z důvodu konání prestižního a charitativního závodu s mezinárodní účastí – RCCC – Souboj Rytířů 2020.

Závod jednotlivců v lovu na položenou v anglickém stylu, kterého se účastní celkem 44 závodníků. Tento závod se koná na podporu tří hendikepovaných dětí a proto vás prosím o toleranci závodníků na našem Labi. Na závodním úseku se budou nacházet úseky bez obsazení závodníky a i tyto úseky, zcela zjevně neobsazené, budou pro rybáře (nezávodníky) uzavřeny. Takto uzavřeny zůstanou také protější břehy tak, aby závodníci mohli kompletně využít svůj soutěžní sektor bez rušivých elementů. Závodní sektor bude rozdělen na čtyři části, z toho tři části budou na levém břehu od zdymadel v Přerově nad Labem k železničnímu mostu v Čelákovicích a jeden úsek bude od železničáku ke zdymadlům v Čelákovicích na břehu pravém. Řešení případných problémů, zodpovídání dotazů, atd. má na starosti realizační tým, který se skládá ze sektorových rozhodčích, ředitele závodu a hlavního stanu. Sektoroví rozhodčí budou umístěni přímo v závodních sektorech a hlavní stan, který bude řešit většinu záležitostí, bude na pozemku naší MO ČRS Čelákovice v ulici U Zdymadel. Věřím, že letošní roční bude více než úspěšným zakončením neuvěřitelného projektu RCCC – Regional Carp Classic Cup – velcí pomáhají malým. Také proto vás žádám o maximální toleranci a shovívavost při konání tohoto závodu.

Děkuji Pavel Jindřich, hospodář MO ČRS Čelákovice

Zkoušky na získání osvědčení

Kapříci POZOR !

V úterý 16. června od 17 hodin budou probíhat zkoušky znalostí a dovedností k získání osvědčení na první RYBÁŘSKÝ LÍSTEK

Sraz bude na parcele u Labe (tam co se scházíme v sobotu na kroužku)

Co by jste měli znát a umět:

 1. Poznat nejznámější druhy našich sladkovodních ryb
 2. Vyjmenované druhy ryb a jejich lovnou délku
 3. povinné vybavení rybáře
 4. Hájení vybraných druhů ryb
 5. Denní doby lovu na mimopstruhových vodách
 6. Povinnosti rybáře a jeho etický kodex (jak se má chovat u vody, co uděle po příchodu na lovné místo atd)
 7. Orientace v oddílu 3 povolenky k lovu (soupis revírů)
 8. Navázání udice (háček, obratlík, krmítko, splávek)
 9. Ulovení ryby (jakékoliv) 🙂

Zkoušky jsou pro děti, které se na to cítí a mají základní znalosti. Kdo se letos necítí, není to v žádném případě ostuda, může to zkusit příští rok, přeci jen jsme byli více jak 2 měsíce z důvodu pandemie o kroužek ochuzeni.

Rybářský kroužek Kapříci opět startuje

Vážení Kapříci, rodiče a prarodiče.
Z důvodu nařízení vlády jsme byli nuceni na delší dobu přerušit náš rybářský kroužek pro děti.

Nyní snad ta největší hrozba pominula a opět ZAČÍNÁME již tuto sobotu 16.5. od 8 hodin na parcele u Labe.
Moc se na vás těšíme ❤🎣🐟.

Samozřejmě je vše dobrovolné ❗
Nutná hygienická opatření (všichni budou mít roušky)
Voda, mýdlo a dezinfekce bude k dispozici.

Buřty zatím pokoušet nebudeme, proto si vemte svačinu a pití z domova.

Zavření výdejny povolenek

Z důvodu ochrany našich členů a naší administrativní pracovnice, která vydává povolenky členům MO Čelákovice se s okamžitou platností uzavírá výdejna povolenek v s sídle organizace (ulice Na Nábřeží v Čelákovicích)

Náhradní prodej povolenek a placení příspěvků bude probíhat v místě bydliště administrativní pracovnice (p. Jaroslavy Mašínové) v ulici V Prokopě (Marxovy domy)

Za určitých podmínek:

 1. Je nutné předem telefonicky kontaktovat p. Mašínovou na tel: +420 731 440 479
 2. Sdělíte vaše jméno, požadovanou povolenku, případně další požadované informace.
 3. Vyčkáte na sdělení ceny a termínu vyzvednutí
 4. Připravíte si finanční hotovost (pokud možno přesně)

Předen děkujeme za pochopení, v dané situaci myslíme především na zdraví našich členů a pracovníků.

S pozdravem Petrův Zdar.

Jménem výboru organizace Petr Duník, jednatel