Uzavření komunikace na Řehačku

Informace návštěvníkům revíru 411164 podrevír -1 Řehačka

V období od 1.9 do 30.10 bude probíhat rekonstrukce mostu na příjezdové komunikaci na hlavní parkoviště u pískovny Řehačka.

Komunikace bude zcela uzavřena.

K parkování lze využit parkoviště u hospody na Řehačce ve vzdálenosti cca 200metrů od vodní plochy, ale vzhledem k jeho omezené kapacitě prosíme o zvážení návštěvy revíru osobním automobilem.

V případě dotazu se informujte u MO Čelákovice, www.rybaricelakovice.cz nebo na tel. 777172067 a 725563919.

Děkujeme za pochopení

Výbor ČRS, z.s., MO Čelákovice

Nábor do dětského rybářského kroužku

Dne 7. září 2019 se od 10 do 16 hodin koná nábor dětí do rybářského kroužku a zároveň proběhne Den otevřených dveří pro širokou veřejnost na rybářské parcele u Labe.

PROGRAM:

  • soutěže pro děti
  • ukázka rybářského náčiní a pomůcek
  • semináře pro děti i dospělé
  • opékání špekáčků pro děti zdarma
  • ukázka rybolovu na mlýnském náhonu
  • ukázka živých ryb
  • nábor do dětského kroužku

Omezení rybolovu na revíru 411164 (1) Řehačka

omezeníČRS MO Čelákovice oznamuje, že ve dnech 12.6. 2018 do 16.6.2018

bude omezen rybolov na revíru 411164/1 pískovna Řehačka
Omezení se týká celého revíru Řehačka do neděle 17.6.2018 – 15 hod
Důvodem je konání soukromé akce

CARP TOUR ŘEHAČKA 2019

Pořadatelem akce je ČRS, z.s., MO Čelákovice

Děkujeme za pochopení.

Výbor MO Čelákovice

Usnesení z mimořádné členské schůze

Z USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE

Výbor místní organizace dostal mandát k žádosti o půjčku finanční hotovosti na koupi nemovitosti v Čelákovických – Sedlčánky za 2 550 000,-, která by sloužila jako sídlo organizace a zázemí pro náš rybářský kroužek. Ze včerejšího jednání na ČRS SÚS vyplynulo schválení naší žádosti za určitých podmínek, které není výbor MO Čelákovice schopen garantovat bez schválení nadpoloviční většiny všech členů organizace. V případě nedodržení požadavku, by tak nemovitost propadla ve prospěch SÚS. Na základě těchto požadavků se výbor MO rozhodl upustit od žádosti o půjčku a tím se vzdát možnosti zakoupení zmiňované nemovitosti.

Za výbor MO Čelákovice Petr Duník, jednatel

Usnesení: usnesení z MČS 2019v2

USNESENÍ Z VČS 2019

Vážení členové MO Čelákovice,

z členské schůze konané v sobotu 23. března vzešlo následující usnesení:

*** Členská schůze podpořila pokračování 24 hod lovu na revíru Labe 411 051 na další období.

*** Členská schůze schválila vklad 5,- Kč za každého člena na účet SÚS „fond na nákup vodních ploch“

*** Členská schůze schválila rozpočet na rok 2019

*** Členská schůze schválila novou metodiku brigád, každý člen (vyjma dětí do 15 let, žen, seniorů a ZTP) uhradí 500,- na brigádnickou činnost při zakoupení povolenky k lovu. Členové, kteří si v předchozích obdobích brigádnickou činnost odpracovali, dostanou opět tuto možnost, pouze s rozdílem, že s nimi bude zpracována písemná dohoda o provedení práce, za kterou budou finančně ohodnoceni.

*** Členská schůze schválila 100,- členský příspěvek na tvorbu finanční rezervy pro možnost nákupu vodních ploch a přilehlých pozemků, pozemky pro vlastní zázemí organizace, případně investice do majetku MO.

*** Členská schůze schválila zrušení 20,- Kč poplatku za poštovní poplatky

*** Členská schůze schválila finanční uzávěrku za rok 2018

*** Členská schůze schválila zprávu dozorčí komise

*** Členská schůze bere na vědomí zprávy funkcionářů

VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE VE ZPRÁVĚ A USNESENÍ Z VČS DO 15.4.2019

Zpráva + usnesení z VČS 2019

Za výbor ČRS, z.s., MO Čelákovice

Petr Duník, jednatel