Prodej povolenek na rok 2022 a vrácení řádně vyplněných povolenek z roku 2021

Vážení členové MO Čelákovice

prodej povolenek na rok 2022 bude zahájen v pátek 7. 1. 2022 od 14 do 16 hod v kanceláři MO. Do kanceláře organizace se bude vstupovat jednotlivě s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor). Ostatní budou čekat venku před kanceláří. Jde nám především o bezpečnost p. Mašínové a našich členů.

Prosím o respektování podmínek.

 • Do kanceláře vstupujte po vyzvání
 • Vstup do budovy pouze se zakrytím dýchacích cest
 • V budově bude k dispozici dezinfekce a jednorázové utěrky
 • Choďte prosím připraveni a zbytečně se nezdržujte v budově
 • V případě, že vám čas prodeje nevyhovuje, objednejte se k p. Mašínové na individuální termín (do místa bydliště)
 • Při vyzvedávání povolenek v místě bydliště platí stejná bezpečnostní opatření (zakrytí dýchacích cest)

Řádně vyplněné povolenky z roku 2021 musí být odevzdané nejpozději do 15. 1. 2022. Pokud tak neučiníte, bude Vám počítán manipulační poplatek za pozdní odevzdání povolenky ve výši 300 Kč. (schváleno na výroční členské schůzi 2018)

Zároveň si Vám dovolujeme sdělit, že od 1. 1. 2022 dochází k úpravě cen u některých povolenek (Celosvazových). Veškeré informace naleznete na stránkách www.rybaricelakovice.cz (http://www.rybaricelakovice.cz/informace/cenik/

Zahájení prodeje povolenek na rok 2022

Prodej povolenek a placení členských povinností bude PROZATÍM probíhat v místě bydliště administrativní pracovnice (p. Jaroslavy Mašínové) v ulici V Prokopě (Marxovy domy) tak jako v loňském roce. Od 1.12.2021

A to za určitých podmínek:

 1. Je nutné předem telefonicky kontaktovat p. Mašínovou na tel: +420 731 440 479
 2. Sdělíte vaše jméno, požadovanou povolenku, případně další požadované informace.
 3. Vyčkáte na sdělení ceny a termínu vyzvednutí
 4. Připravíte si finanční hotovost (pokud možno přesně)

Pokud nebudou dodrženy výše uvedené body, nebude prodej povolenky v místě bydliště p. Mašínové umožněn!

Předen děkujeme za pochopení, v dané situaci myslíme především na zdraví našich členů a pracovníků.

Pokud bude na začátku roku 2022 situace příznivá, přesune se prodej, za zpřísněných hygienických podmínek do kanceláře MO v ulici Na Nábřeží.

S pozdravem Petrův Zdar! Petr Duník, jednatel MO Čelákovice

ZÁKAZ LOVU

ČRS, z. s., MO Čelákovice oznamuje zákaz rybolovu na ČÁSTI revíru 411 051 Labe 19.

Lov bude omezen v úseku od výtoku z potoka Výmola, až po les Netušil a to po obou březích (značeno cedulemi)

V termínu od 29. 10. 2021 (včetně) do 31. 10. 2021 (včetně)

Z důvodu konání závodů dvojic SEDLČÁNKY FEEDER MARATON.

Děkujeme za pochopení, výbor MO Čelákovice

Dotace v roce 2020

Naše organizace v roce 2020 získala dotace:

Město Čelákovice – Dotace na podporu činnosti organizace

MŠMT – Dotace na vzdělávání mládeže

RCCC – Dotace na podporu rybářského kroužku

SZIF – Dotace na zarybnění

Evropský námořní a rybářský fond OPR – Úhoří monté

VSK Dušek s.r.o. – Materiálová podpora

ČRS SÚS – Materiální podpora mládeže

Milan Bajer, Tomáš Horyna a další – Podpora rybářského kroužku

Zákaz lovu ryb

ČRS, z. s., MO Čelákovice oznamuje zákaz rybolovu na revíru 411 164 Labe 19 A – Řehačka

Zákaz se týká tůní Hrad, Procházková, Byšická a Řehačka (vyznačeno cedulemi)

Omezení bude od 12.3.2021 do 19.3.2021 (včetně)

Z důvodu ochrany nasazených ryb, tak jak to umožňuje zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.

Děkujeme za pochopení, výbor MO Čelákovice

Prodej povolenek na rok 2021 a vrácení řádně vyplněných povolenek z roku 2020

Vážení členové MO Čelákovice

prodej povolenek na rok 2021 bude zahájen v pátek 15. 1. 2020 od 14 do 16 hod v kanceláři MO za PŘÍSNÝCH HYGIENICKÝCH PODMÍNEK. Do kanceláře organizace se bude vstupovat jednotlivě s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor). Ostatní budou čekat venku před kanceláří. Jde nám především o bezpečnost p. Mašínové a našich členů.

Prosím o respektování podmínek.

 • Do kanceláře vstupujte po vyzvání
 • Vstup do budovy pouze se zakrytím dýchacích cest
 • V budově bude k dispozici dezinfekce a jednorázové utěrky
 • Choďte prosím připraveni a zbytečně se nezdržujte v budově
 • V případě, že vám čas prodeje nevyhovuje, objednejte se k p. Mašínové na individuální termín (do místa bydliště)
 • Při vyzvedávání povolenek v místě bydliště platí stejná bezpečnostní opatření (zakrytí dýchacích cest)

Řádně vyplněné povolenky z roku 2020 musí být odevzdané nejpozději do 15. 1. 2021. Pokud tak neučiníte, bude Vám počítán manipulační poplatek za pozdní odevzdání povolenky ve výši 300 Kč. (schváleno na výroční členské schůzi 2018)

Počínaje s platbou členského příspěvku je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR (Platí pouze u nových členů)

Zároveň si Vám dovolujeme sdělit, že od 1. 1. 2021 dochází ke zdražení některých povolenek (CS). Veškeré informace naleznete na stránkách www.rybaricelakovice.cz (http://www.rybaricelakovice.cz/informace/cenik/

Neuskutečněná ČLENSKÁ SCHŮZE Organizace

Z důvodu vládních opatření neproběhla řádná Členská schůze organizace, tak jak nám to ukládá Jednací řád a Stanovy ČRS (část II, § 8 Členská schůze).

Z tohoto důvodu funguje ČRS, z.s., Místní organizace Čelákovice od 1.1.2020 v rozpočtovém provizoriu.

Neznamená to však, že by organizace neplnila své závazky vůči členské základně. Výbor MO proto vyvěsil zde na webu své zprávy za rok 2019 (zpráva předsedy, zpráva jednatele, zpráva hospodáře, zpráva dětského kroužku) zpráva ekonoma bude k nahlédnutí na požádání.

I v roce 2020 organizace fungoval i přes veškerá omezení. Zarybnění proběhlo dle plánu. Hospodářské vypořádání, které se konalo koncem listopadu 2020 v sídle ČRS, z.s., SÚS, proběhlo v pořádku BEZ NEDOSTATKŮ (dostáli jsme všem závazkům)

Omezení nejvíce zasáhlo dětský rybářský kroužek, který probíhal dle možností a uvolnění. Organizace v Čelákovicích měla v roce 2020 výročí 100 let od její založení, ale z důvodu pandemie tak nemohly proběhnou všechny plánované oslavy. Dále nás vládní opatření omezily v konání pravidelných schůzí výboru organizace, kdy jsme byli nuceni mnoho úkolů řešit on-line pomocí internetových sítí (E-mail, sociální sítě).

Věříme, že se situace zlepší a budeme se moci setkat na Členské schůzi v roce 2021 , kde bude shrnut jak rok 2020 tak dodatečně i rok 2019

Petrův Zdar!

Za výbor organizace Petr Duník, jednatel

ZPRÁVY KE STAŽENÍ