INFORMACE O ZMĚNÁCH V ROCE 2024

Rybáři Čelákovice

Dovolujeme si touto cestou popřát našim členům i ctěné veřejnosti do roku 2024 hodně zdraví a životních úspěchů.

Zároveň bychom rádi podali důležité informace svým členům.

S rokem 2024 přichází několik změn v organizačním systému našeho spolku.

Prodej i odevzdávání rybářských povolenek je přemístěn na novou adresu kanceláře MO v ulici U Zdymadel v Čelákovicích (pozemek „U koní“).

Prodej povolenek na rok 2024 bude probíhat již na tomto místě, a to v obvyklých termínech. Tedy každý pátek od 14. do 17. hodin počínaje 5. 1. 2024 a také předem určené soboty od 14. do 18. hodin. Upřesnění termínů a dalších informací bude zveřejněno na vývěsce MO, na www.rybaricelakovice.cz a na Facebooku.

Povolenky za rok 2023 odevzdávejte do 15. ledna 2024 do označené schránky na vstupních vratech pozemku.

Výdejna povolenek pro členy v Milovicích je bez změny na stejné adrese.

Druhou a podstatnou změnou je přechod naší organizace na nový evidenční rybářský systém ČRS tzv.,RIS,,  s čímž souvisí přesun konkrétních dat, které jsou pro výdej povolenek nutné. Proto bude prodej probíhat pouze v kanceláři a ve výdejně v Milovicích. Při prodeji povolenek bude od členů vyžadováno: aktuální doručovací adresa, členská legitimace a platný rybářský lístek. Bez tohoto již nelze vydat povolenku na rok 2024.

Mimo uvedené termíny nebude možno provést výdej povolenek! Je to pouze v souvislosti s přechodem na nový systém. Žádáme tedy o pochopení a při prodeji povolenek prosím počítejte s určitou časovou prodlevou. 

za místní organizaci Jiří Eichler, předseda

Případné dotazy na kontaktech: rybaricelakovice@gmail.com a predseda@rybaricelakovice.cz

Mimořádná Členská schůze

V souladu s § 8 odstavce 1, Stanov Českého rybářského svazu

svolává výbor Českého rybářského svazu, z.s.,                    

Místní organizace Čelákovice

v pátek 22.prosince 2023 od 18 hodin

na pozemku u Labe v ulici U Zdymadel č.p. 2115

Mimořádnou ČLENSKOU SCHŮZI

Program schůze:

  • Revokace bodu č.1  z Usnesení ze dne 21. 10. 2023  Udržitelnost RMV Grádo (z důvodu legislativního omezení)
  • Povolenka Grádo automaticky k povolenkám CR, CS, ÚS – nelze z legislativních důvodů
  • Povolenky na RMV Grádo za stejných podmínek jako v roce 2023
  • Další jednání o RMV Grádo proběhne na řádné Členské schůzi v roce 2024

Ostatní projednané body zůstávají beze změn.

Omlouváme se za vzniklou situaci

Výbor MO Čelákovice

ZÁKAZ LOVU V ÚSEKU LABE 19


ČRS, z. s., MO Čelákovice oznamuje zákaz rybolovu na ČÁSTI revíru 411 051 Labe 19.

Lov bude omezen v úseku od výtoku z potoka Výmola, až po les Netušil a to po obou březích (značeno cedulemi)

V termínu od 26. 10. 2023 (včetně) do 29. 10. 2021 (včetně)

Z důvodu konání závodů dvojic BROWNING CZ SEDLČÁNKY FEEDER MARATON.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení, výbor MO ČelákoviceMimořádná Členská schůze

Výbor Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Čelákovice

svolává v sobotu 21. října 2023 od 10 hodin v Zasedacím sále Technických služeb v Čelákovicích

Mimořádnou ČLENSKOU SCHŮZI

Program schůze:

  1. Udržitelnost RMV Grádo
  • Zvýšení příspěvku za povolenku
  • Povolenka Grádo automaticky k povolenkám CS nebo krajským

2. Diskuze

3. Usnesení

4. Závěr

ČLENSKÝ PRŮKAZ S SEBOU !

Výbor MO Čelákovice

Nábor dětí do rybářského kroužku 2023

Rybářský kroužek Kapříci Čelákovice zahájil nábor dětí do rybářského kroužku.

S ohledem na kapacity je počet přijatých dětí limitovaný.

Zahájení kroužku proběhne v sobotu 16. září od 8 hod na parcele u Labe v ulici U Zdymadel.

Při příchodu prosím o odevzdání vyplněné přihlášky.

Budeme se těšit.

Petrův Zdar!

přihláška ke stažení zde: PŘIHLÁŠKA

Zákaz rybolovu Řehačka

ČRS, z. s., MO Čelákovice oznamuje zákaz rybolovu na revíru 411 164 Labe 19 A – Řehačka na podrevíru č. 1 Řehačka (vyznačeno cedulemi) ve dnech 21. – 25. 6. 2020 (včetně)

Důvodem je konání 11. ročníku tradičních závodů Carp Tour 2023 . Ostatní části revíru jsou bez omezení.

Děkujeme za pochopení

Výbor MO Čelákovice

Přejezd lávky přes Labe v Čelákovicích

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU VZNESENOU NA ČLENSKÉ SCHŮZI.

„Možnost přejezdu lávky přes Labe v Čelákovicích na motocyklu (typu Babeta)“

pohyb na lávce v Čelákovicích je upraven umístěnou dopravní značkou C 9a – Stezka pro chodce a cyklisty společná – tuto stezku smí užít i osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním učástníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno!!! Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit. Toto je citace z vyhlášky č. 294/2015Sb., která je doplňující k zákonu č. 361/2000Sb – zákon o silničním provozu.Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že uvedenou lávku nelze přejíždět na motocyklu.

Děkuji veliteli MP Čelákovice za rychlou a jasnou odpověď.