INFORMACE O ZMĚNÁCH V ROCE 2024

Rybáři Čelákovice

Dovolujeme si touto cestou popřát našim členům i ctěné veřejnosti do roku 2024 hodně zdraví a životních úspěchů.

Zároveň bychom rádi podali důležité informace svým členům.

S rokem 2024 přichází několik změn v organizačním systému našeho spolku.

Prodej i odevzdávání rybářských povolenek je přemístěn na novou adresu kanceláře MO v ulici U Zdymadel v Čelákovicích (pozemek „U koní“).

Prodej povolenek na rok 2024 bude probíhat již na tomto místě, a to v obvyklých termínech. Tedy každý pátek od 14. do 17. hodin počínaje 5. 1. 2024 a také předem určené soboty od 14. do 18. hodin. Upřesnění termínů a dalších informací bude zveřejněno na vývěsce MO, na www.rybaricelakovice.cz a na Facebooku.

Povolenky za rok 2023 odevzdávejte do 15. ledna 2024 do označené schránky na vstupních vratech pozemku.

Výdejna povolenek pro členy v Milovicích je bez změny na stejné adrese.

Druhou a podstatnou změnou je přechod naší organizace na nový evidenční rybářský systém ČRS tzv.,RIS,,  s čímž souvisí přesun konkrétních dat, které jsou pro výdej povolenek nutné. Proto bude prodej probíhat pouze v kanceláři a ve výdejně v Milovicích. Při prodeji povolenek bude od členů vyžadováno: aktuální doručovací adresa, členská legitimace a platný rybářský lístek. Bez tohoto již nelze vydat povolenku na rok 2024.

Mimo uvedené termíny nebude možno provést výdej povolenek! Je to pouze v souvislosti s přechodem na nový systém. Žádáme tedy o pochopení a při prodeji povolenek prosím počítejte s určitou časovou prodlevou. 

za místní organizaci Jiří Eichler, předseda

Případné dotazy na kontaktech: rybaricelakovice@gmail.com a predseda@rybaricelakovice.cz


Napsat komentář