užitečné odkazy

 Výtah z novely zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

 Směrnice Rady ČRS pro udělování vyznamenání

 Pojištění hrází rybníků 

 Informace k novele vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 PYTLÁCTVÍ po rekodifikaci trestního zákona

 Povinnosti chovatelů ryb ohlásit umístění objektů využívaných k chovu ryb na AZV

 Silniční daň

 Informace o skutečnostech, které nastaly s vydáním nové vyhlášky č. 290/2008 Sb. 

 Pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008

 Cestovní náhrady v roce 2008

 Problematika cestovních náhrad u občanských sdružení 2008 

 Změna u výplácení funkčních požitků

 Metodický pokyn pro používání osobních údajů v evidenci členů ČRS 

 Pravidla čerpání prostředků OP Rybářství v letech 2007 – 2013    

 Nařízení Rady (ES) č.1100/2007

 Informace pro MO hospodařící na chovných rybnících

 Zákon č.563/1991Sb. o účetnictví
Novelizace zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon 634/2004 o správních poplatcích

 Zákon 634/2004 o správních poplatcích  –  Informace pro funkcionáře MO

 Lov na živou rybku

 Vyhláška 197/04

 Vyhláška 197/04novelizace

 Novela vyhlášky č.197/2004 Sb.(z roku 2024)

 Zákon 99/2004Sb.
       (úplné znění vyhlášky včetně zvýrazněných změn, které do textu vyznačil právník ČRS)

 Nejčastější dotazy k některým ustanovením zákona č. 99/2004 Sb

ROZŠÍŘENÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMĚRNICE GDPR