Přejezd lávky přes Labe v Čelákovicích

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU VZNESENOU NA ČLENSKÉ SCHŮZI.

„Možnost přejezdu lávky přes Labe v Čelákovicích na motocyklu (typu Babeta)“

pohyb na lávce v Čelákovicích je upraven umístěnou dopravní značkou C 9a – Stezka pro chodce a cyklisty společná – tuto stezku smí užít i osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním učástníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno!!! Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit. Toto je citace z vyhlášky č. 294/2015Sb., která je doplňující k zákonu č. 361/2000Sb – zákon o silničním provozu.Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že uvedenou lávku nelze přejíždět na motocyklu.

Děkuji veliteli MP Čelákovice za rychlou a jasnou odpověď.


Napsat komentář