Rybářský řád na Grádo

Revír Grado 4110139 – Labe 19 M

revír místního významu

Na revíru platí pouze povolenky vydané MO ČRS Čelákovice.

Rybolov se provádí dle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb. a úprav pro tento revír:

1.    Všeobecný zákaz lovu platí od 1. 1. do 31. 3.

2.    Denní doby lovu:

listopad, prosinec 7-18 hodin,
duben, září a říjen 5(6) – 21(22) hodin
květen až srpen 3(4) – 23(24) hodin
v závorkách je uveden letní čas

3.    Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovenou délku:

kapr 45 cm
tolstolobik 60 cm
bolen 40 cm
amur 60 cm
úhoř 50 cm
lín 35 cm
štika 60 cm
candát 50 cm
sumec 70 cm
siven amer. 25cm
pstruh duhový 25cm

4.   Lov ryb smí být prováděn jen způsobem, odpovídající  řádnému výkonu rybářského práva a ochrany živočichů. Platí zákaz používání srkaček.

5.   Hájení jednotlivých druhů ryb:

kapr do 31. 3.
štika do 15. 6.
candát do 15. 6.
sumec do 15. 6.

Lov nástražních ryb do čeřínku povolen od 15. 6.

Hospodář organizace doporučuje nevracet zpět do revíru sumce velkého (silurus glanis), pokud má stanovenou míru a není hájený a to z důvodu jeho přemnožení.

6.  Lov na mrtvou a živou rybku se povoluje od 16. 6. Přívlač je zakázána.

7. Zakazuje se lov z lodí a jakýchkoliv jiných plovoucích zařízení, jakož i zavážení a zaplavávání krmení, návnad a nástrah. Výjimku z tohoto zákazu tvoří pouze lov sumce na bójku v období
od 16. 6. Zákaz lovu je z lávky a v rybím útulku na obou koncích Gráda (je označeno tabulkami).

8.  Před započetím lovu je lovící povinen zapsat datum příchodu  (lovu) do úlovkového lístku (ÚL). Po ulovení a ponechání si vyjmenované ryby (viz. bod 9), musí být její druh a velikost zapsán ihned do ÚL. Ostatní ryby budou zapsány před odchodem od vody! Pokud lovící nedosáhne úlovku, proškrtne kolonku zaznamenaného dne. Na revíru platí tzv. K-70 – Kapr větší než 70cm(včetně), se musí s maximální šetrností a bez prodlení vrátit zpět do revíru, kde byl uloven a do úlovkového lístku se zapíše druh, hmotnost, míra a VV (vráceno vodě). Platí povinnost použití podběráku!

9. Počet ulovených a ponechaných vyjmenovaných ryb je limitován takto:

kapr 1 ks/den, 3 ks za týden
štika 1 ks/den, 3 ks za týden
candát 1 ks/den, 3 ks za týden
amur 1 ks/den, 3 ks za týden

Lovící si smí ponechat v denním úlovku 2 ks vyjmenovaných ryb, ale pouze jejich kombinaci. V týdenním úlovku si smí ponechat pouze 3 ks vyjmenovaných ryb (popř. jejich kombinaci). V denním úlovku mohou být také 2 ks lososovitých ryb, které lze kombinovat s ostatními druhy dle platného řádu-(viz.7kg). Ponecháním si ryby,  jejíž hmotnost přesáhne 7 kg celkového úlovku, končí pro lovícího denní lov. Roční limit ponechaných vyjmenovaných ryb je stanoven na 30 ks.

10. Lov lososovitých ryb
Povoleným způsobem lovu lososovitých ryb je plavaná, položená a muškaření. Při lovu muškařením se použije 1 prut, který je držen v ruce a udice, která je opatřena nejvýše dvěma návazci s jednoduchými háčky. Jiný prut nesmí být nastražen. Za nástrahu se použije živý i mrtvý hmyz a umělá muška. Muškou se rozumí umělá nástraha imitující hmyz a jeho vývojová stadia nebo jiné organizmy (vyjma rybek), která nesmí být vybavena doplňky zvyšující svým pohybem dráždivost pro ryby (vrtulka, plíšek, twistrový ocásek, apod.). Takto opatřené nástrahy jsou považovány za třpytku. Přívlač je zakázána. Při lovu zachovávají lovící mezi sebou vzdálenost alespoň 20m nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.

11.  Děti do 15-ti let loví na dva pruty a nesmí lovit na živou rybku a zodpovídají za ně rodiče jejich zákonní zástupci.

12.  Do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky platí povinnost odevzdat povolenku s řádně vyplněným sumářem na určená sběrná místa.

13. Chování při lovu je v souladu s rybářským řádem ČRS. Na požádání rybářské stráže lovící předloží a umožní kontrolu dokladů, vybavení a ulovených ryb. Poskytne podporu a pomoc kontrolním orgánům.

14. Přestupky proti řádu a stanovám ČRS, jakož i proti tomuto řádu budou řešeny dle jednacího řádu ČRS. Za závažné přestupky hrozí nevydání povolenky pro příští rok a případně vyloučení z místní organizace ČRS.