Rybářský řád na Grádo

Rybářský řád Grádo 4110139 – Labe 19 M revír místního významu

na revíru platí pouze povolenky vydané MO ČRS Čelákovice platnost od 1. 1. 2022 do odvolání

Rybolov se provádí dle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb. a úprav pro tento revír:

1.    Denní doby lovu:

duben až září od 4 do 24 hodin

říjen až prosinec od 5 do 22 hodin

2.    Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovenou délku:

kapr 45 cm, amur 60 cm, lín 35 cm, štika 60 cm, candát 50 cm, okoun 20cm

Ostatní druhy ryb dle zákona o rybářství č. 99 a vyhl. č. 197

3.   Lov ryb smí být prováděn jen způsobem, odpovídající  řádnému výkonu rybářského práva a ochrany živočichů. Platí zákaz používání srkaček. Srkačkou se rozumí montáž, neprůběžné krmítko či krmítko, opatřené uzlem navázanými návazci. Při náhodném utržení montáže nesmí být ryba omezena ve volném pohybu.

4.   Hájení jednotlivých druhů ryb:

kapr do 31. 3.
štika, candát, sumec, okoun do 15. 6.

Ostatní druhy ryb dle zákona o rybářství č. 99 a vyhl. č. 197
Lov nástražních ryb do čeřínku povolen od 16. 6.

Hospodář organizace doporučuje nevracet zpět do revíru sumce velkého (silurusglanis), pokud má stanovenou míru a není hájený a to z důvodu jeho přemnožení.

5.  Lov na mrtvou a živou rybku se povoluje od 16. 6  Přívlač je zakázána !!!

6. Zakazuje se lov z lodí a jakýchkoliv jiných plovoucích zařízení, jakož i zavážení a zaplavávání krmení, návnad a nástrah. Výjimku z tohoto zákazu tvoří pouze lov sumce na bójku v období od 16. 6. Zákaz lovu je z lávky a v rybím útulku na obou koncích Gráda (je označeno tabulkami).

7.  Před započetím lovu je lovící povinen zapsat datum příchodu (lovu) do úlovkového lístku (ÚL). Po ulovení a ponechání si vyjmenované ryby (viz. bod 9), musí být její druh a velikost zapsán ihned do ÚL. Ostatní ryby budou zapsány před odchodem od vody! Pokud lovící nedosáhne úlovku, proškrtne kolonku zaznamenaného dne. Na revíru platí tzv. K-70 – Kapr větší než 70cm(včetně), se musí s maximální šetrností a bez prodlení vrátit zpět do revíru, kde byl uloven a do úlovkového lístku se zapíše druh, hmotnost, míra a VV (vráceno vodě). Platí povinnost použití podběráku !!!

8.  Počet ulovených a ponechaných jmenovaných ryb je limitován takto:

kapr 1 ks/den,    3 ks za týden
štika 1 ks/den,    3 ks za týden
candát 1 ks/den,  3 ks za týden
amur 1 ks/den,    3 ks za týden

ostatní druhy ryb dle zákona o rybářství

Lovící si smí ponechat v denním úlovku 1 ks vyjmenovaných ryb. V týdenním úlovku si smí ponechat pouze 3 ks jmenovaných ryb. Týdenní úlovek znamená, že v sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech smí mít lovící pouze 3ks vyjmenovaných ryb. (např., pokud si lovící ponechá první rybu v pátek, počítá se týdenní úlovek od tohoto dne). V denním úlovku mohou být také 2 ks lososovitých ryb, které lze kombinovat s ostatními druhy dle platného řádu-(viz.7kg). Ponecháním si ryby,  jejíž hmotnost přesáhne 7 kg celkového úlovku, končí pro lovícího denní lov. Roční limit ponechaných vyjmenovaných ryb je stanoven na 30 ks !!!.

9.   Lov lososovitých ryb
Povoleným způsobem lovu lososovitých ryb je plavaná, položená a muškaření. Při lovu muškařením se použije 1 prut, který je držen v ruce a udice, která je opatřena nejvýše dvěma návazci s jednoduchými háčky. Jiný prut nesmí být nastražen. Za nástrahu se použije živý i mrtvý hmyz a umělá muška. Muška nesmí být vybavena doplňky zvyšující svým pohybem dráždivost pro ryby (vrtulka, plíšek, twistrový ocásek, apod.). Takto opatřená nástraha je považována za třpytku. Přívlač je zakázána. Při lovu zachovávají lovící mezi sebou vzdálenost alespoň 20m nedohodnou-li se na menší vzdálenosti. Přívlač je zakázána.

10.  Děti do 15-ti mají stejná pravidla lovu jako dospělí a zodpovídají za ně rodiče či jejich zákonní zástupci.

11.  Do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky platí povinnost odevzdat povolenku s řádně vyplněným sumářem na určená sběrná místa.

12.  Chování při lovu je v souladu s rybářským řádem ČRS. Na požádání rybářské stráže lovící předloží a umožní kontrolu dokladů, vybavení a ulovených ryb. Poskytne podporu a pomoc kontrolním orgánům.

13.  Přestupky proti řádu a stanovám ČRS, jakož i proti tomuto řádu budou řešeny dle jednacího řádu ČRS. Za závažné přestupky hrozí nevydání povolenky pro příští rok a případně vyloučení z místní organizace ČRS.