Naše revíry

411139 Grádo – 14 ha

GPS 50°10’21.953″N, 14°45’25.634″E

Grádo

Revír místního významu, platí zde povolenky vydané MO ČRS Čelákovice.
Regulací (30.léta) odstavené rameno Labe, nachází se na pravém  břehu řeky Labe, vedle zdymadla v Čelákovicích v k.ú. Káraný. Rybí obsádku zde tvoří převážně kapr, amur, bílá ryba a zkušebně vysazený pstruh duhový.
Prodej hostovacích povolenek v Rybářských potřebách p.Doutnáčové v Rybářské ul. a v hospodě na Grádě.

411164 Labe 19A – Řehačka

foto Labe sedlčánky Celý revír tvoří tůně z původních meandrů řeky Labe po regulaci toku, které jsou také označovány jako tzv. Hrbáčkovy tůně a jsou součástí chráněného území Lužních lesů Polabské nížiny. Platí zde zvláštní předpisy o ochraně přírody z důvodu výskytu chráněných živočichů a rostlin, a také zdrojů pitné vody.
Nachází se po obou březích řeky Labe a má celkovou rozlohu více než 25ha.

Součástí tohoto revíru jsou:

Tůň Václavka – 1,7 ha

IMG_7824 Zajímavá, rákosím a travou částěčně zarostlá, pro milovníky ,,staré klasiky“ vděčná tůň s odpovídající rybí obsádkou ( kapr, lín, perlín, karas, sumeček am.,), zážitek pouze kazí projíždějící vlaky tratě Lysá-Praha, které po chvíli přestanete vnímat.

GPS 50°10’49.392″N, 14°46’21.160″E

Tůň Byšická –  2,0 ha

IMG_7807 Jedna z nejvyhledávanějších tůní revíru pro výborný přístup k vodě a bohatou rybí obsádku (kapr, lín, štika, úhoř, perlín, plotice). Na okraji vsi Byšičky je pozoruhodné torzo mostu přes Labe z 19. století (dnešní Labe je asi o 1,5km jižněji).

GPS 50°10‘49.779“N, 14°47‘31.174“E

Tůň Homolka – 1,5 ha

Krásná tůň uprostřed revíru, neprávem trochu opomíjená, před časem vyhledávaná pro trofejní úhoře. Dnes je rájem pro divokou zvěř a milovníky absolutního klidu a útěku předcivilizací.

GPS 50°10‘54.881“N, 14°46‘46.622“E

Tůň Kozí Chlup – 3,8 ha

IMG_2396Jen velmi málo místních navštěvuje tuto tůň, snad jen pro nedostatek míst, nikoli však pro nedostatek záběrů a úlovků ( lín, karas, úhoř, sumeček americký).

GPS 50°10‘37.816“N, 14°47‘57.21“E

Tůň Labíčko  – 1,9 ha

IMG_2858 Kdysi pro mnohé místní jedna z nejnej.  Je velmi dobře ukryta a asi by jste ji těžko hledali, protože je zarostlá travou a rákosím, avšak několik lehce vyšlapaných míst a dřevěných mol nasvědčuje, že i zde rybáři(či pytláci?) loví.  lín, karas ob., kapr).

GPS 50°10’28.983″N, 14°46’49.086″E

 Tůň Hrad  – 1,2 ha

HradLevostraná část revíru na kraji obce Sedlčánky, bohatě zarybněna především kaprem a amurem, túň s okraji zarostlými stulíkem a rákosím. Velice vyhledávaná pro anonymitu a úkryt v bohatém porostu rákosí, ze kterého nerušeně sledujete živoucí přírodu(rákosníci, ledňáček, bukáček, nutrie). Místa pro ZTP u výtoku tůně.

GPS 50°10‘9.06“N, 14°47‘40.343“E

Tůň Procházková – 0,3 ha

IMG_6830Hluboká (4m), krásná tůňka, těsně před tůní Hrad,  kde si užíváte už jen pohledem na ni, lehce trsy stulíků posetá a dostatečně zarybněná (kapr, karas, lín, štika, sumec).

GPS 50°10‘7.449“N, 14°47‘58.774“E

Řehačka – 12,4 ha

ŘehačkaChlouba naší organizace, která dala jméno celému revíru. Krásná tůň se dvěma ostrůvky a spoustou zákoutí dává šanci na mimořádný rybolov. Možnost úlovku trofejních sumců! Jsou  zde také místa pro ZTP, s dobrým přístupem i příjezdem vozidla k vodě a letní ,,osvěžovna“, kde je možné občerstvení všech návštěvníků.

GPS 50°10‘38.995“N, 14°48‘28.843“E

411051 Labe 19 – 50 ha

IMG_7532 Revír tvoří  hlavní tok řeky Labe od zdymadel v Čelákovicích až po jez v Přerově nad Labem a potoky Týnecký, Jirenský a Výmola od ústí do Labe v Sedlčánkách po soutok s Jirenským potokem. Řeka Labe je velmi dobře zarybněna a má zastoupenu většinu rybích druhů našeho území i trofejních velikostech (kapr, sumec, parma, bolen, karas, štika, candát,sumeček am.,ad.)

GPS 50°10‘37.816“N, 14°47‘57.21“E

Potok Výmola

IMG_8254 Ač zarybňován jen okrajově, poskytne rybářům nejedno překvapení v podobě velké štiky či pstruha duhového (horní tok je pstruhový). Nebýt velkého tlaku pytláků a predátorů, byl by opět atraktivní jako v 80.letech, kdy se lovily běžně všechny druhy ryb ve slušných velikostech i množství.

GPS 50°10‘49.779“N, 14°47‘31.174“E