Prodej povolenek na rok 2020

V roce 2020 nás čeká několik změn:

Každý člen je povinný uhradit brigádnickou povinnost ve výši 500,- Kč (vyjma žen, dětí do 15.let, starobních a invalidních důchodců)

Dále je nově od roku 2020 povinnost úhrady mimořádného příspěvku 100,- do fondu pro investice (nákup dlouhodobého majetku, vodních ploch a přilehlých pozemků, pozemků či nemovitostí pro zázemí organizace).

Vše bylo projednáno a schváleno Členskou schůzí konanou 23. března 2019.

Zároveň bylo schváleno zrušení 20,- Kč poplatku za poštovní služby a transakce platebním terminálem.

Výbor MO Čelákovice se zavazuje dle usnesení z Členské schůze z 23. března 2019 zasláním 5,- Kč z každého členského příspěvku na účet Středočeského územního svazu „Fond na nákup vodních ploch“

Brigády 2020 – MO Čelákovice

Pozor – snížení ceny za neodpracované brigádnické povinnosti !!!

Brigádnická turistika ……… výbušný problém

Ano, brigádnická turistika je dlouhodobý problém mnoha organizací, zejména v okolí Prahy.
Neznáme organizaci, sousedící s Prahou, která by neměla problém s brigádnickou turistikou. Jednoduše lidé jdou přirozeně tam, kde je to levnější. Je možné s tímto faktem, buď bojovat, anebo tiše přihlížet destrukci brigád a odlivu členů. Pojďme si to vyjasnit. Bohužel pražské organizace jsou ty, které nám způsobují největší odliv členů. Mnoho členů nám řekne, že v Praze mají brigády za 500 Kč, tak jdou tam. Ano, tak je to jednoduché. Co ale nabídnou pražské organizace víc, než třeba středočeské, jihočeské či východočeské? Ukažme si to na příkladu naší MO Čelákovice. Obhospodařujeme cca 90 ha revírů, revíry jsou zarybněné, uklizené. Rybářská stráž je aktivní. Členové vědí, kdy zarybňujeme. Mají možnost se přijet podívat na vysazení ryb. Na našem úseku Labe je 24 lov v letních měsících. Prodej povolenek máme zajištěn kdykoliv, každý den v týdnu. Pro členy pořádáme několik závodů, ples a pro děti máme aktivní kroužek. Organizace prostě žije naplno a přesto je mnoho lidí z našeho města členy jiných, zejména však pražských organizaci. Je opravdu cena brigád tak ostrým jazýčkem na miskách vah při rozhodování, kde být členem? Často se argumentuje i tím, že mnoho našich členů pracuje v Praze a má lepší příležitost si zde vyřídit povolenku kdykoliv. Namítáme ale, že i my takovou možnost nabízíme. Nebo je to velkou anonymitou Prahy? Troufáme si tvrdit, že tím to také nebude. Kde je tedy zakopán pes? Domníváme se, že hlavním důvod je výše ceny za pracovní povinnost, resp. brigád. A proto se zde nabízí možnost regulace ceny za brigády a kromě výrazně lepšího prostředí revíru, nabídnout i srovnání cen s organizacemi ÚSMP. Nemůžeme předpokládat, že pražské organizace zlevní, protože by se připravili o konkurenční výhodu. Proto jsme se rozhodli učinit zásadní krok a po pečlivém zvážení snížit náhradu (cenu) za neodpracované brigádnické hodiny. Otázkou však je, jak se k tomu postaví Rada ČRS. Dosud jakékoliv snahy o sjednocení brigád skončily v propadlišti dějin. Nevíme, jestli to bude snadné, protože péče o revíry a jejich údržba je dost nákladná. To je v tomto směru naše nevýhoda oproti organizacím, které nemají v péči vlastní revíry a jejich náklady na revíry jsou tudíž nulové. Takto vybrané finance z brigád zůstávají v pokladnách, bez nutnosti je investovat. Proto se naše organizace v Čelákovicích rozhodla po zralé úvaze od roku 2020 snížit cenu za nesplněné brigádnické povinnosti na 500 Kč. Zcela jistě to nebude pro naši organizaci snadné, ale věříme ve správnost našeho rozhodnutí a praxe nám ukáže správnost našeho rozhodnutí. Také si myslíme, že Středočech má být členem ve středočeské organizaci. Víme, co nabízíme a členství v organizaci ve svém domovském městě či kraji, nás posiluje, spojuje a zkvalitňuje více naše středočeské revíry.


za MO ČRS Čelákovice Jiří Eichler, předseda

Uzavření komunikace na Řehačku

Informace návštěvníkům revíru 411164 podrevír -1 Řehačka

V období od 1.9 do 30.10 bude probíhat rekonstrukce mostu na příjezdové komunikaci na hlavní parkoviště u pískovny Řehačka.

Komunikace bude zcela uzavřena.

K parkování lze využit parkoviště u hospody na Řehačce ve vzdálenosti cca 200metrů od vodní plochy, ale vzhledem k jeho omezené kapacitě prosíme o zvážení návštěvy revíru osobním automobilem.

V případě dotazu se informujte u MO Čelákovice, www.rybaricelakovice.cz nebo na tel. 777172067 a 725563919.

Děkujeme za pochopení

Výbor ČRS, z.s., MO Čelákovice

Nábor do dětského rybářského kroužku

Dne 7. září 2019 se od 10 do 16 hodin koná nábor dětí do rybářského kroužku a zároveň proběhne Den otevřených dveří pro širokou veřejnost na rybářské parcele u Labe.

PROGRAM:

  • soutěže pro děti
  • ukázka rybářského náčiní a pomůcek
  • semináře pro děti i dospělé
  • opékání špekáčků pro děti zdarma
  • ukázka rybolovu na mlýnském náhonu
  • ukázka živých ryb
  • nábor do dětského kroužku

Omezení rybolovu na revíru 411164 (1) Řehačka

omezeníČRS MO Čelákovice oznamuje, že ve dnech 12.6. 2018 do 16.6.2018

bude omezen rybolov na revíru 411164/1 pískovna Řehačka
Omezení se týká celého revíru Řehačka do neděle 17.6.2018 – 15 hod
Důvodem je konání soukromé akce

CARP TOUR ŘEHAČKA 2019

Pořadatelem akce je ČRS, z.s., MO Čelákovice

Děkujeme za pochopení.

Výbor MO Čelákovice

Usnesení z mimořádné členské schůze

Z USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE

Výbor místní organizace dostal mandát k žádosti o půjčku finanční hotovosti na koupi nemovitosti v Čelákovických – Sedlčánky za 2 550 000,-, která by sloužila jako sídlo organizace a zázemí pro náš rybářský kroužek. Ze včerejšího jednání na ČRS SÚS vyplynulo schválení naší žádosti za určitých podmínek, které není výbor MO Čelákovice schopen garantovat bez schválení nadpoloviční většiny všech členů organizace. V případě nedodržení požadavku, by tak nemovitost propadla ve prospěch SÚS. Na základě těchto požadavků se výbor MO rozhodl upustit od žádosti o půjčku a tím se vzdát možnosti zakoupení zmiňované nemovitosti.

Za výbor MO Čelákovice Petr Duník, jednatel

Usnesení: usnesení z MČS 2019v2

USNESENÍ Z VČS 2019

Vážení členové MO Čelákovice,

z členské schůze konané v sobotu 23. března vzešlo následující usnesení:

*** Členská schůze podpořila pokračování 24 hod lovu na revíru Labe 411 051 na další období.

*** Členská schůze schválila vklad 5,- Kč za každého člena na účet SÚS „fond na nákup vodních ploch“

*** Členská schůze schválila rozpočet na rok 2019

*** Členská schůze schválila novou metodiku brigád, každý člen (vyjma dětí do 15 let, žen, seniorů a ZTP) uhradí 500,- na brigádnickou činnost při zakoupení povolenky k lovu. Členové, kteří si v předchozích obdobích brigádnickou činnost odpracovali, dostanou opět tuto možnost, pouze s rozdílem, že s nimi bude zpracována písemná dohoda o provedení práce, za kterou budou finančně ohodnoceni.

*** Členská schůze schválila 100,- členský příspěvek na tvorbu finanční rezervy pro možnost nákupu vodních ploch a přilehlých pozemků, pozemky pro vlastní zázemí organizace, případně investice do majetku MO.

*** Členská schůze schválila zrušení 20,- Kč poplatku za poštovní poplatky

*** Členská schůze schválila finanční uzávěrku za rok 2018

*** Členská schůze schválila zprávu dozorčí komise

*** Členská schůze bere na vědomí zprávy funkcionářů

VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE VE ZPRÁVĚ A USNESENÍ Z VČS DO 15.4.2019

Zpráva + usnesení z VČS 2019

Za výbor ČRS, z.s., MO Čelákovice

Petr Duník, jednatel