Akce

Výroční členská schůze se koná

17.3.2018 od 10 hodin

KDE: v Zasedacím sále Technických služeb v ulici Lipová

Místo konání

PROGRAM:

 • * Zahájení a seznámení s programem VČS
 • * Volba mandátové a návrhové komise
 • * Schválení programu VČS
 • * Zprávy členů výboru o činnosti MO
 • * Zpráva dozorčí komise
 • * Volba nového výboru a DK
 • * Volba delegáta na konferenci ÚS
 • * Diskuse
 • * Zpráva mandátové a návrhové komise
 • * Obsah a schválení usnesení
 • * Slovo závěrem

 

———————————————————————————————————————————-

DOD2014

 

 

 

 

Den otevřených dveří 21. 9. 2013

plakáteček

CT Harpia na Grádě – 27.- 29.7 2012 klikni zde:http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/ct_harpia_na_grade.doc

Výlov mlýnského náhonu

Dne 2.10. proběhl výlov mlýnského náhonu v Čelákovicích. Po náhlášeném snižování hladiny Labe jsme započali záchranné práce.  1. 10. probíhal sběr mlžů a plžů uvízlých v pobřežním pásmu náhonu kterých jsme posbírali přibližně 1000kg což se rovná cca 10000ks (škeblí rybničních,plochých a říčních, sláviček, hrachovek, okružáků a plovatek). Tyto jedince jsme část vrátili do Labe a do našich tůní. Následující den jsme za pomoci elektrického agregátu začali lovit ryby. Lov začal od nátoku do mlýna a pokračoval směrem k mostku u hlavního toku. Očekávali jsme druhovou rozmanitost zvláště u reofilních druhů a naše očekávání se splnilo. Za překvapení lze uznat výskyt Ostroretky stěhovavé (chondrostoma nasus), kterých jsme vylovili cca 500 ks, ale také podoustve a parmy v počtu 100 resp.200ks. Celkem očekávaný výskyt jelců, plotic, cejnů a cejnků se splnil a tak vytrávený potok Výmola dostal tu nejkvalitnější násadu, kterou kdy mohl dostat. Počty slovených ryb v číslech vypadal takto: cejn – 400kg, cejn- 100kg, tloušť – 200kg, plotice – 200kg, kapr -100kg, parma – 40kg, ostroretka – 10kg, hrouzek – 10kg, jesen – 5kg, podoustev – 5kg, Amur – 1ks,  lín – 1ks, štika – 4ks, sumec – 1ks, candát – 7ks, hořavka – 20ks úhoř – 6ks(i okolo 1kg) a asi milion ouklejí. Váhově jsme se přiblížili 1100kg ryb. Z toho jsme nasadili 800kg do Výmoly a zbytek přišel do Labe. Ryby vysazené do Výmoly jsme umístili do nejvíce postižené části, tedy do Vyšehořovic, Kozovaz a do Mochova. V tuto chvíli je tedy Výmola zarybněná do více než původního stavu.

Musíme přiznat, že jsme očekávali větší účast našich členů při výlovu, bohužel výlov byl ve všední den a ne každý si mohl vzít volno, a tak se nás sešlo asi dvacet. Všem patří velké poděkování za pomoc při velice úmorných pracích.