Mimořádná Členská schůze

Výbor Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Čelákovice

svolává v sobotu 21. října 2023 od 10 hodin v Zasedacím sále Technických služeb v Čelákovicích

Mimořádnou ČLENSKOU SCHŮZI

Program schůze:

 1. Udržitelnost RMV Grádo
 • Zvýšení příspěvku za povolenku
 • Povolenka Grádo automaticky k povolenkám CS nebo krajským

2. Diskuze

3. Usnesení

4. Závěr

ČLENSKÝ PRŮKAZ S SEBOU !

Výbor MO Čelákovice

Nábor dětí do rybářského kroužku 2023

Rybářský kroužek Kapříci Čelákovice zahájil nábor dětí do rybářského kroužku.

S ohledem na kapacity je počet přijatých dětí limitovaný.

Zahájení kroužku proběhne v sobotu 16. září od 8 hod na parcele u Labe v ulici U Zdymadel.

Při příchodu prosím o odevzdání vyplněné přihlášky.

Budeme se těšit.

Petrův Zdar!

přihláška ke stažení zde: PŘIHLÁŠKA

Zákaz rybolovu Řehačka

ČRS, z. s., MO Čelákovice oznamuje zákaz rybolovu na revíru 411 164 Labe 19 A – Řehačka na podrevíru č. 1 Řehačka (vyznačeno cedulemi) ve dnech 21. – 25. 6. 2020 (včetně)

Důvodem je konání 11. ročníku tradičních závodů Carp Tour 2023 . Ostatní části revíru jsou bez omezení.

Děkujeme za pochopení

Výbor MO Čelákovice

Přejezd lávky přes Labe v Čelákovicích

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU VZNESENOU NA ČLENSKÉ SCHŮZI.

„Možnost přejezdu lávky přes Labe v Čelákovicích na motocyklu (typu Babeta)“

pohyb na lávce v Čelákovicích je upraven umístěnou dopravní značkou C 9a – Stezka pro chodce a cyklisty společná – tuto stezku smí užít i osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním učástníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno!!! Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit. Toto je citace z vyhlášky č. 294/2015Sb., která je doplňující k zákonu č. 361/2000Sb – zákon o silničním provozu.Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že uvedenou lávku nelze přejíždět na motocyklu.

Děkuji veliteli MP Čelákovice za rychlou a jasnou odpověď.

ČLENSKÁ SCHŮZE 2023

V souladu s § 8 odstavce 1, Stanov Českého rybářského svazu

svolává výbor Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Čelákovice v sobotu 18.března 2023 od 10 hodin ČLENSKOU SCHŮZI

PROGRAM:

 • Zahájení a seznámení s programem ČS
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Schválení programu ČS
 • Kontrola usnesení z roku 2022
 • Zprávy členů výboru o činnosti MO
 • Zpráva dozorčí komise
 • Projevy hostů
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové a návrhové komise
 • Obsah a schválení usnesení
 • Slovo závěrem

Místo konání bude Zasedací sál Technických služeb v Čelákovicích

Výdejna povolenek Milovice

POZOR! Do konce roku se na Vás těšíme ve stávajících prostorách a od 1.1.2023 budeme se na Vás těšit v nových prostorách na adrese: 5. května 221/11, Milovice (budova kde je Květinářství MiliLenka). Prostory i sortiment bude větší, vše prostornější a přehlednější, parkování přímo před obchodem, rozšířená pracovní doba, ….

Otvírací doba od 8:00 do 17:00 hodin

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

neděle: ZAVŘENO

PF 2023

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2023 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Zároveň děkujeme za projevenou důvěru, podporu a spolupráci.

za výbor ČRS z.s., MO Čelákovice

Petr Duník