Zavření výdejny povolenek

Z důvodu ochrany našich členů a naší administrativní pracovnice, která vydává povolenky členům MO Čelákovice se s okamžitou platností uzavírá výdejna povolenek v s sídle organizace (ulice Na Nábřeží v Čelákovicích)

Náhradní prodej povolenek a placení příspěvků bude probíhat v místě bydliště administrativní pracovnice (p. Jaroslavy Mašínové) v ulici V Prokopě (Marxovy domy)

Za určitých podmínek:

  1. Je nutné předem telefonicky kontaktovat p. Mašínovou na tel: +420 731 440 479
  2. Sdělíte vaše jméno, požadovanou povolenku, případně další požadované informace.
  3. Vyčkáte na sdělení ceny a termínu vyzvednutí
  4. Připravíte si finanční hotovost (pokud možno přesně)

Předen děkujeme za pochopení, v dané situaci myslíme především na zdraví našich členů a pracovníků.

S pozdravem Petrův Zdar.

Jménem výboru organizace Petr Duník, jednatel

Závody na Grádě 2020

AKTUÁLNĚ!!! 

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZÁKAZU KONÁNÍ VEŘEJNÝCH AKCÍ SE ZÁVODY NA GRÁDĚ RUŠÍ.

RYBÁŘI Z ČELÁKOVIC

zvou na

13. ročník rybářských závodů na Grádě

v SOBOTU 28.3.2020 od 6:00 na Grádě – DOSPĚLÍ (registrace od 5 hodin)

v NEDĚLI 29.3.2020 od 7:00 na Grádě – DĚTI (registrace od 6 hodin)

propozice_GRÁDO_2020

Výroční členská schůze 2020

AKTUÁLNĚ!!!

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZÁKAZU KONÁNÍ VEŘEJNÝCH AKCÍ JSME NUCENI ODLOŽIT KONÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE NA NEURČITO

O novém termínu budete včas obeznámeni. Děkujeme za pochopení

Výbor MO Čelákovice

Výroční členská schůze se koná 21. března 2020 od 10 hodin

v Zasedacím sále technických služeb Čelákovice, vchod z ulice Lipová

Rybářský PLES 2020

RYBÁŘSKÝ PLES u příležitosti 100 let výročí založení spolku v Čelákovicích. Přijďte se pobavit s čelákovickými rybáři. K poslechu a tanci zahraje Klasickej Postup.

PŘEDPRODEJ vstupenek:

  • v Kulturním domě v Čelákovicích
  • u Petra Duníka (tel: 775 123 824) pište i SMS ozve se vám zpět

Upozornění na včasné odevzdání povolenek za rok 2019

Vážení členové MO Čelákovice

prodej povolenek na rok 2019 bude zahájen v pátek 3. 1. 2020 od 14 do 16 hod v kanceláři MO.  Řádně vyplněné povolenky z roku 2019 musí být odevzdané nejpozději do 15. 1. 2020. Pokud tak neučiníte, bude Vám počítán manipulační poplatek za pozdní odevzdání povolenky ve výši 300 Kč. (schváleno na výroční členské schůzi 2018)

Počínaje s platbou členského příspěvku je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR (Platí pouze u nových členů)

Zároveň si Vám dovolujeme sdělit, že od 1. 1. 2019 dochází ke zdražení některých povolek. Veškeré informace naleznete na stránkách www.rybaricelakovice.cz (http://www.rybaricelakovice.cz/informace/cenik/

Petrův zdar!

Prodej povolenek na rok 2020

V roce 2020 nás čeká několik změn:

Každý člen je povinný uhradit brigádnickou povinnost ve výši 500,- Kč (vyjma žen, dětí do 15.let, starobních a invalidních důchodců)

Dále je nově od roku 2020 povinnost úhrady mimořádného příspěvku 100,- do fondu pro investice (nákup dlouhodobého majetku, vodních ploch a přilehlých pozemků, pozemků či nemovitostí pro zázemí organizace).

Vše bylo projednáno a schváleno Členskou schůzí konanou 23. března 2019.

Zároveň bylo schváleno zrušení 20,- Kč poplatku za poštovní služby a transakce platebním terminálem.

Výbor MO Čelákovice se zavazuje dle usnesení z Členské schůze z 23. března 2019 zasláním 5,- Kč z každého členského příspěvku na účet Středočeského územního svazu „Fond na nákup vodních ploch“

Brigády 2020 – MO Čelákovice

Pozor – snížení ceny za neodpracované brigádnické povinnosti !!!

Brigádnická turistika ……… výbušný problém

Ano, brigádnická turistika je dlouhodobý problém mnoha organizací, zejména v okolí Prahy.
Neznáme organizaci, sousedící s Prahou, která by neměla problém s brigádnickou turistikou. Jednoduše lidé jdou přirozeně tam, kde je to levnější. Je možné s tímto faktem, buď bojovat, anebo tiše přihlížet destrukci brigád a odlivu členů. Pojďme si to vyjasnit. Bohužel pražské organizace jsou ty, které nám způsobují největší odliv členů. Mnoho členů nám řekne, že v Praze mají brigády za 500 Kč, tak jdou tam. Ano, tak je to jednoduché. Co ale nabídnou pražské organizace víc, než třeba středočeské, jihočeské či východočeské? Ukažme si to na příkladu naší MO Čelákovice. Obhospodařujeme cca 90 ha revírů, revíry jsou zarybněné, uklizené. Rybářská stráž je aktivní. Členové vědí, kdy zarybňujeme. Mají možnost se přijet podívat na vysazení ryb. Na našem úseku Labe je 24 lov v letních měsících. Prodej povolenek máme zajištěn kdykoliv, každý den v týdnu. Pro členy pořádáme několik závodů, ples a pro děti máme aktivní kroužek. Organizace prostě žije naplno a přesto je mnoho lidí z našeho města členy jiných, zejména však pražských organizaci. Je opravdu cena brigád tak ostrým jazýčkem na miskách vah při rozhodování, kde být členem? Často se argumentuje i tím, že mnoho našich členů pracuje v Praze a má lepší příležitost si zde vyřídit povolenku kdykoliv. Namítáme ale, že i my takovou možnost nabízíme. Nebo je to velkou anonymitou Prahy? Troufáme si tvrdit, že tím to také nebude. Kde je tedy zakopán pes? Domníváme se, že hlavním důvod je výše ceny za pracovní povinnost, resp. brigád. A proto se zde nabízí možnost regulace ceny za brigády a kromě výrazně lepšího prostředí revíru, nabídnout i srovnání cen s organizacemi ÚSMP. Nemůžeme předpokládat, že pražské organizace zlevní, protože by se připravili o konkurenční výhodu. Proto jsme se rozhodli učinit zásadní krok a po pečlivém zvážení snížit náhradu (cenu) za neodpracované brigádnické hodiny. Otázkou však je, jak se k tomu postaví Rada ČRS. Dosud jakékoliv snahy o sjednocení brigád skončily v propadlišti dějin. Nevíme, jestli to bude snadné, protože péče o revíry a jejich údržba je dost nákladná. To je v tomto směru naše nevýhoda oproti organizacím, které nemají v péči vlastní revíry a jejich náklady na revíry jsou tudíž nulové. Takto vybrané finance z brigád zůstávají v pokladnách, bez nutnosti je investovat. Proto se naše organizace v Čelákovicích rozhodla po zralé úvaze od roku 2020 snížit cenu za nesplněné brigádnické povinnosti na 500 Kč. Zcela jistě to nebude pro naši organizaci snadné, ale věříme ve správnost našeho rozhodnutí a praxe nám ukáže správnost našeho rozhodnutí. Také si myslíme, že Středočech má být členem ve středočeské organizaci. Víme, co nabízíme a členství v organizaci ve svém domovském městě či kraji, nás posiluje, spojuje a zkvalitňuje více naše středočeské revíry.


za MO ČRS Čelákovice Jiří Eichler, předseda