USNESENÍ Z VČS 2019

Vážení členové MO Čelákovice,

z členské schůze konané v sobotu 23. března vzešlo následující usnesení:

*** Členská schůze podpořila pokračování 24 hod lovu na revíru Labe 411 051 na další období.

*** Členská schůze schválila vklad 5,- Kč za každého člena na účet SÚS „fond na nákup vodních ploch“

*** Členská schůze schválila rozpočet na rok 2019

*** Členská schůze schválila novou metodiku brigád, každý člen (vyjma dětí do 15 let, žen, seniorů a ZTP) uhradí 500,- na brigádnickou činnost při zakoupení povolenky k lovu. Členové, kteří si v předchozích obdobích brigádnickou činnost odpracovali, dostanou opět tuto možnost, pouze s rozdílem, že s nimi bude zpracována písemná dohoda o provedení práce, za kterou budou finančně ohodnoceni.

*** Členská schůze schválila 100,- členský příspěvek na tvorbu finanční rezervy pro možnost nákupu vodních ploch a přilehlých pozemků, pozemky pro vlastní zázemí organizace, případně investice do majetku MO.

*** Členská schůze schválila zrušení 20,- Kč poplatku za poštovní poplatky

*** Členská schůze schválila finanční uzávěrku za rok 2018

*** Členská schůze schválila zprávu dozorčí komise

*** Členská schůze bere na vědomí zprávy funkcionářů

VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE VE ZPRÁVĚ A USNESENÍ Z VČS DO 15.4.2019

Zpráva + usnesení z VČS 2019

Za výbor ČRS, z.s., MO Čelákovice

Petr Duník, jednatel


Napsat komentář