Členská schůze 2024

V souladu s § 8 odstavce 1, Stanov Českého rybářského svazu

svolává výbor Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Čelákovice v sobotu 23.března 2024 od 10 hodin ČLENSKOU SCHŮZI

Program:

 • Zahájení a seznámení s programem ČS
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Schválení programu ČS
 • Kontrola usnesení z roku 2023
 • Zprávy členů výboru o činnosti MO
 • Zpráva dozorčí komise
 • Projevy hostů
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové a návrhové komise
 • Obsah a schválení usnesení
 • Slovo závěrem

ČLENSKÝ PRŮKAZ S SEBOU

Prodej povolenek 2024 – Milovice

Výdejna v Milovicích na adrese: 5. května 221/11, Milovice (budova kde je Květinářství MiliLenka). Parkování přímo před obchodem, rozšířená pracovní doba.

Tel: 603 552 301 (Šárka Himplová) Obchod Rozárka Milovice

Pondělí až pátek

Otvírací doba od 8:00 do 12:00 hodin

v odpoledních hodinách pouze po předchozí telefonické domluvě

sobota

Otvírací doba od 8:00 do 12:00 hodin

neděle: ZAVŘENO

Prodejní doba povolenek 2024

Prodej povolenek a platby členských povinností na rok 2024 bude zahájen v pátek 5.1.2024 od 14 hodin v nové kanceláři v ulici U Zdymadel 2115.

Prodej povolenek proběhne i v sobotu 6 a 13. 1. 2024 od 14 do 16 hodin

Z důvodu zavádění nového rybářského informačního systému (dále jen RIS) počítejte s větší časovou náročností. Předem děkujeme za pochopení, i pro nás je to něco nového a rok 2024 je první rok, kdy byl RIS spuštěn plošně v celém Českém rybářském svazu.

PF 2024

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2024 pevné zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a spokojenosti.

Zároveň děkujeme za projevenou důvěru, podporu a spolupráci.

za výbor ČRS z.s., MO Čelákovice

Petr Duník

INFORMACE O ZMĚNÁCH V ROCE 2024

Rybáři Čelákovice

Dovolujeme si touto cestou popřát našim členům i ctěné veřejnosti do roku 2024 hodně zdraví a životních úspěchů.

Zároveň bychom rádi podali důležité informace svým členům.

S rokem 2024 přichází několik změn v organizačním systému našeho spolku.

Prodej i odevzdávání rybářských povolenek je přemístěn na novou adresu kanceláře MO v ulici U Zdymadel v Čelákovicích (pozemek „U koní“).

Prodej povolenek na rok 2024 bude probíhat již na tomto místě, a to v obvyklých termínech. Tedy každý pátek od 14. do 17. hodin počínaje 5. 1. 2024 a také předem určené soboty od 14. do 18. hodin. Upřesnění termínů a dalších informací bude zveřejněno na vývěsce MO, na www.rybaricelakovice.cz a na Facebooku.

Povolenky za rok 2023 odevzdávejte do 15. ledna 2024 do označené schránky na vstupních vratech pozemku.

Výdejna povolenek pro členy v Milovicích je bez změny na stejné adrese.

Druhou a podstatnou změnou je přechod naší organizace na nový evidenční rybářský systém ČRS tzv.,RIS,,  s čímž souvisí přesun konkrétních dat, které jsou pro výdej povolenek nutné. Proto bude prodej probíhat pouze v kanceláři a ve výdejně v Milovicích. Při prodeji povolenek bude od členů vyžadováno: aktuální doručovací adresa, členská legitimace a platný rybářský lístek. Bez tohoto již nelze vydat povolenku na rok 2024.

Mimo uvedené termíny nebude možno provést výdej povolenek! Je to pouze v souvislosti s přechodem na nový systém. Žádáme tedy o pochopení a při prodeji povolenek prosím počítejte s určitou časovou prodlevou. 

za místní organizaci Jiří Eichler, předseda

Případné dotazy na kontaktech: rybaricelakovice@gmail.com a predseda@rybaricelakovice.cz

Mimořádná Členská schůze

V souladu s § 8 odstavce 1, Stanov Českého rybářského svazu

svolává výbor Českého rybářského svazu, z.s.,                    

Místní organizace Čelákovice

v pátek 22.prosince 2023 od 18 hodin

na pozemku u Labe v ulici U Zdymadel č.p. 2115

Mimořádnou ČLENSKOU SCHŮZI

Program schůze:

 • Revokace bodu č.1  z Usnesení ze dne 21. 10. 2023  Udržitelnost RMV Grádo (z důvodu legislativního omezení)
 • Povolenka Grádo automaticky k povolenkám CR, CS, ÚS – nelze z legislativních důvodů
 • Povolenky na RMV Grádo za stejných podmínek jako v roce 2023
 • Další jednání o RMV Grádo proběhne na řádné Členské schůzi v roce 2024

Ostatní projednané body zůstávají beze změn.

Omlouváme se za vzniklou situaci

Výbor MO Čelákovice

ZÁKAZ LOVU V ÚSEKU LABE 19


ČRS, z. s., MO Čelákovice oznamuje zákaz rybolovu na ČÁSTI revíru 411 051 Labe 19.

Lov bude omezen v úseku od výtoku z potoka Výmola, až po les Netušil a to po obou březích (značeno cedulemi)

V termínu od 26. 10. 2023 (včetně) do 29. 10. 2021 (včetně)

Z důvodu konání závodů dvojic BROWNING CZ SEDLČÁNKY FEEDER MARATON.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení, výbor MO ČelákoviceMimořádná Členská schůze

Výbor Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Čelákovice

svolává v sobotu 21. října 2023 od 10 hodin v Zasedacím sále Technických služeb v Čelákovicích

Mimořádnou ČLENSKOU SCHŮZI

Program schůze:

 1. Udržitelnost RMV Grádo
 • Zvýšení příspěvku za povolenku
 • Povolenka Grádo automaticky k povolenkám CS nebo krajským

2. Diskuze

3. Usnesení

4. Závěr

ČLENSKÝ PRŮKAZ S SEBOU !

Výbor MO Čelákovice