Přejezd lávky přes Labe v Čelákovicích

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU VZNESENOU NA ČLENSKÉ SCHŮZI.

„Možnost přejezdu lávky přes Labe v Čelákovicích na motocyklu (typu Babeta)“

pohyb na lávce v Čelákovicích je upraven umístěnou dopravní značkou C 9a – Stezka pro chodce a cyklisty společná – tuto stezku smí užít i osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním učástníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno!!! Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit. Toto je citace z vyhlášky č. 294/2015Sb., která je doplňující k zákonu č. 361/2000Sb – zákon o silničním provozu.Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že uvedenou lávku nelze přejíždět na motocyklu.

Děkuji veliteli MP Čelákovice za rychlou a jasnou odpověď.

ČLENSKÁ SCHŮZE 2023

V souladu s § 8 odstavce 1, Stanov Českého rybářského svazu

svolává výbor Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Čelákovice v sobotu 18.března 2023 od 10 hodin ČLENSKOU SCHŮZI

PROGRAM:

 • Zahájení a seznámení s programem ČS
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Schválení programu ČS
 • Kontrola usnesení z roku 2022
 • Zprávy členů výboru o činnosti MO
 • Zpráva dozorčí komise
 • Projevy hostů
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové a návrhové komise
 • Obsah a schválení usnesení
 • Slovo závěrem

Místo konání bude Zasedací sál Technických služeb v Čelákovicích

Výdejna povolenek Milovice

POZOR! Do konce roku se na Vás těšíme ve stávajících prostorách a od 1.1.2023 budeme se na Vás těšit v nových prostorách na adrese: 5. května 221/11, Milovice (budova kde je Květinářství MiliLenka). Prostory i sortiment bude větší, vše prostornější a přehlednější, parkování přímo před obchodem, rozšířená pracovní doba, ….

Otvírací doba od 8:00 do 17:00 hodin

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

neděle: ZAVŘENO

PF 2023

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2023 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Zároveň děkujeme za projevenou důvěru, podporu a spolupráci.

za výbor ČRS z.s., MO Čelákovice

Petr Duník

Proběhla volební Členská schůze

Členské schůze se zúčastnilo 33 členů s právem volit a být volen a 1 dítě.

Zvolení členové výboru pro období 2022-2026

 • Eichler Jiří (předseda organizace)            
 • Duník Petr (jednatel)                                                  
 • Jindřich Pavel (hospodář)                                             
 • Špitálský Václav st. ¨(vedoucí rybářského kroužku)                                     
 • Špitálský Václav ml. (zástupce vedoucího kroužku a mechanizace)                                    
 • Bajer Milan  (zástupce hospodáře)                                                
 • Pertl Václav (místopředseda)                                                
 • Růžička Pavel (zástupce brigád.referenta)                                                         
 • Škába Jiří (mechanizátor)                                                      
 • Mašínová Jaroslava (administrativní pracovnice)                                    
 • Karpíšek Milan (vedoucí RS)
 • Klubal Martin (Brigádnický referent)

Zvolení členové Dozorčí Komise pro období 2022-2026

 • Štětina Radek (předseda DK)                                                         
 • Petržel Martin (člen DK)                                             
 • Petržel Jakub (člen DK)

Zvolení delegáti

 • Delegát na územní konferenci Petr Duník
 • náhradník Pavel Jindřich
 • Návrh delegáta na Republikový sněm Pavel Jindřich
 • náhradník Petr Duník

Návrh kandidáta do výboru SÚS sekce mládež

 • Navržen byl Jiří Eichler

Návrh zástupců do odborů SÚS

 • Odbor ekonomický a LRU Feeder: Špitálský Václav st.
 • Odbor mládeže: Špitálský Václav ml.
 • Odbor Hospodářský: Jindřich Pavel

Ocenění členové

Ocenění ODZNAK ZA VÝZNAMNOU POMOC

Jaroslava Mašínová, Milan Karpíšek, Milan Bajer, František Kroutil, Ladislav Krejčík, Jan Říha

Ocenění ČESTNÝ ODZNAK III. STUPNĚ – BRONZOVÝ

Jiří Eichler, Petr Duník, Pavel Jindřich, Radek Štětina, Jiří Dvořák

Podrobné informace budou po zpracování zápisu a usnesení