Neuskutečněná ČLENSKÁ SCHŮZE Organizace

Z důvodu vládních opatření neproběhla řádná Členská schůze organizace, tak jak nám to ukládá Jednací řád a Stanovy ČRS (část II, § 8 Členská schůze).

Z tohoto důvodu funguje ČRS, z.s., Místní organizace Čelákovice od 1.1.2020 v rozpočtovém provizoriu.

Neznamená to však, že by organizace neplnila své závazky vůči členské základně. Výbor MO proto vyvěsil zde na webu své zprávy za rok 2019 (zpráva předsedy, zpráva jednatele, zpráva hospodáře, zpráva dětského kroužku) zpráva ekonoma bude k nahlédnutí na požádání.

I v roce 2020 organizace fungoval i přes veškerá omezení. Zarybnění proběhlo dle plánu. Hospodářské vypořádání, které se konalo koncem listopadu 2020 v sídle ČRS, z.s., SÚS, proběhlo v pořádku BEZ NEDOSTATKŮ (dostáli jsme všem závazkům)

Omezení nejvíce zasáhlo dětský rybářský kroužek, který probíhal dle možností a uvolnění. Organizace v Čelákovicích měla v roce 2020 výročí 100 let od její založení, ale z důvodu pandemie tak nemohly proběhnou všechny plánované oslavy. Dále nás vládní opatření omezily v konání pravidelných schůzí výboru organizace, kdy jsme byli nuceni mnoho úkolů řešit on-line pomocí internetových sítí (E-mail, sociální sítě).

Věříme, že se situace zlepší a budeme se moci setkat na Členské schůzi v roce 2021 , kde bude shrnut jak rok 2020 tak dodatečně i rok 2019

Petrův Zdar!

Za výbor organizace Petr Duník, jednatel

ZPRÁVY KE STAŽENÍ


Napsat komentář