Mimořádná událost na potoce Výmola

Mimořádná událost 23.2.2018 z důvodu úniku hasební vody při zásahu u rozsáhlého požáru v areálu mochovských mrazíren

V příloze je podrobná zpráva včetně rozborů vody. Pořízené rozbory zpracovala chemická laboratoř HZS Kamenice.

Výmola mrazírny VČS2018


Napsat komentář