Zákaz rybolovu Řehačka

ČRS, z. s., MO Čelákovice oznamuje zákaz rybolovu na revíru 411 164 Labe 19 A – Řehačka na podrevíru č. 1 Řehačka (vyznačeno cedulemi) ve dnech 17. – 21. 6. 2020 (včetně)

Důvodem je konání závodů Carp Tour 2020 . Ostatní části revíru jsou bez omezení.


Napsat komentář