Prodej povolenek na rok 2020

V roce 2020 nás čeká několik změn:

Každý člen je povinný uhradit brigádnickou povinnost ve výši 500,- Kč (vyjma žen, dětí do 15.let, starobních a invalidních důchodců)

Dále je nově od roku 2020 povinnost úhrady mimořádného příspěvku 100,- do fondu pro investice (nákup dlouhodobého majetku, vodních ploch a přilehlých pozemků, pozemků či nemovitostí pro zázemí organizace).

Vše bylo projednáno a schváleno Členskou schůzí konanou 23. března 2019.

Zároveň bylo schváleno zrušení 20,- Kč poplatku za poštovní služby a transakce platebním terminálem.

Výbor MO Čelákovice se zavazuje dle usnesení z Členské schůze z 23. března 2019 zasláním 5,- Kč z každého členského příspěvku na účet Středočeského územního svazu „Fond na nákup vodních ploch“


Napsat komentář