Petice – propojení říčního ramene Doubka

Vážení kolegové rybáři,

 

touto cestou Vás žádáme o pomoc při sběru podpisů k petici, kterou chceme urychlit opětovné propojení říčního ramene Doubka (revír 401032 pr. 4) s hlavním tokem Labe. V současné době je rameno uzavřeno mostkem ve vlastnictví Povodí Labe s.p., mostek má v těle zabudovány dvě trubkové propusti, které jsou přibližně deset centimetrů nad hladinou toku Labe a tůně. Vzhledem k nedostatku podzemních a povrchových vod již několik let nedochází k výměně či zředění vody v uvedené tůni. Naposledy byla voda zředěna při povodních v roce 2006.

doubka1doubka2

V minulosti byl tento revír ve velké míře navštěvován rybáři snad z celé republiky. Mnoho rybářů se určitě může na této vodě pochlubit s ulovením trofejního sumce nebo candáta. Bohužel tato doba je již pryč.

V současné době je kvalita vody hrozivá. Příklad z rozboru vody: CHSKCr – 77,1 mg/l a BSK5 – 17 mg/l. Již tyto dvě hodnoty ukazují, v jakém stavu voda je. Z hlediska jakosti povrchových vod spadá do třídy V. – velmi nečistá voda.

V posledních letech zde dochází každoročně na přelomu srpna a září k masivnímu úhynu ryb z důvodu úbytku kyslíku až k nulovým hodnotám. ČRS, tedy každému z nás, vznikají každoročně škody v řádu stovek tisíc. Poslední úhyb v letošním roce byl vyčíslen v tržní hodnotě 360 000,- Kč. Nepočítáme ani náklady spojené s likvidací, ani čas ze svého volna, který můžeme strávit u vody jiným způsobem nebo s rodinami.

doubka3doubka-4

Žádáme Vás tímto o předložení petice Vaší členské základně k podepsání, například při výdeji povolenek pro rok 2017. Prosíme následně nejpozději ke konci března 2017 o zaslání podepsaných podpisových archů na adresu Český rybářský svaz, z.s. MO Lysá nad Labem, Poděbradova 1677, Lysá nad Labem, 289 22 nebo na adresu Alois Kaplan, Jedličkova 1382, Lysá nad Labem, 289 22. Případné informace na tel. 603371535 nebo mocrs.lysa@seznam.cz

Ke stažení:

Průvodní dopis
Petice
Podpisový arch

Za MO ČRS Lysá nad Labem

Zástupce hospodáře

Alois Kaplan


Napsat komentář