Nastartování rybářského kroužku Kapříci Čelákovice

Vážení rodiče a děti,

Z důvodu pandemie covid-19 jsme byli nuceni v září přerušit náš rybářský kroužek Kapříci Čelákovice.

Bohužel se nám nepodařilo dokončit kompletně nábor nových rybaříků.

Společně s vedoucími kroužku jsme přemýšleli, jak bychom mohli kroužek nastartovat a tím dokončit i nábor dětí.

Jelikož je s kroužkem spjata i neodmyslitelná „byrokracie“ je proto nutné, aby každý odevzdal vyplněnou přihlášku.

V současné době jsme se rozhodli, že příspěvek bude vybírán až v lednu roku 2021 (dle aktuální situace), již vybrané příspěvky tj. za 2 přihlášené děti v případě situace, kdy nebudeme moci kroužek provozovat, vrátíme.

Aby kroužek mohl pokračovat, plánujeme na neděli 20. 12. 2020 výšlap podél rybářských revírů Místní organizace Čelákovice (trasa cca 10 až 12 km), kde by byly představeny rybářské revíry, jejich obsádka apod.

Před zahájením výšlapu je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku!

Na tuto akci je nutné donést již vyplněnou přihlášku (případně přijít s dostatečným předstihem a vyplnit jí na parcele u Labe, kde se scházíme). Přihláška bude ke stažení na naší skupině Kapříci Čelákovice, na webu organizace www.rybaricelakovice.cz, případně bude na požádání zaslána na váš e-mail.

Start by byl v neděli 20. 12. 2020 v 9:00 hod na parcele v ulici U Zdymadel. První zastávka by byla na Řehačce kde bychom si opekli buřtíky a dali teplý čaj. Poté bychom se podél Labe vrátili zpět na parcelu. Účast rodičů není povinná, ale je vítána.

Děti současně s odevzdáním přihlášky obdrží taštičku s drobnostmi a výukovým materiálem (PŘÍRUČKU ZAČÍNAJÍCÍHO RYBÁŘE). S tímto pracovním sešitem lze případně probírat teorii i distančně prostřednictvím online konference.

Jelikož se vize na fungování kroužku teprve rýsuje a řešíme různé alternativy, které s vámi chceme konzultovat tak, aby chod vyhovoval nám všem.

Budeme se na Vás všechny moc těšit v neděli 20. 12. 2020 od 9 hod na parcele u Labe.

Za rybářský kroužek Kapříci Čelákovice kolektiv vedoucích


Napsat komentář