ČLENSKÁ SCHŮZE 2022

V souladu s § 8 odstavce 1, Stanov Českého rybářského svazu

svolává výbor Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Čelákovice v sobotu 19.března 2022 od 10 hodin ČLENSKOU SCHŮZI

PROGRAM:

 • Zahájení a seznámení s programem VČS
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Volba volební komise
 • Schválení programu VČS
 • Kontrola usnesení z roku 2021
 • Zprávy členů výboru o činnosti MO
 • Zpráva dozorčí komise
 • Volby členů výboru a DK
 • Volba delegáta na konferenci ÚS
 • Návrh delegáta na Republikový sněm
 • Volba delegáta
 • Projevy hostů
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové a návrhové komise
 • Obsah a schválení usnesení
 • Slovo závěrem

Místo konání bude Zasedací sál Technických služeb v Čelákovicích


Napsat komentář