PETICE „STOP ASFALTU“

ELEKTRONICKÁ PETICE

https://www.petice24.com/nesouhlas_s_vystavbou_asfaltove_cyklostezky_lemujici_behy_labe

My, občané České republiky, zejména rybáři, myslivci, pěší turisté a obyvatelé města Čelákovice a všech přilehlých obcí,  nesouhlasíme s vybudováním cyklostezky se zpevněným povrchem (asfalt, beton), která by měla lemovat břehy Labe v k.ú. obcí Čelákovice, Přerov nad Labem a Lysá nad Labem.  

 

Výroční členská schůze 2018

Výroční členská schůze se koná

17.3.2018 od 10 hodin

KDE: v Zasedacím sále Technických služeb v ulici Lipová

Místo konání

PROGRAM:

 • * Zahájení a seznámení s programem VČS
 • * Volba mandátové a návrhové komise
 • * Schválení programu VČS
 • * Zprávy členů výboru o činnosti MO
 • * Zpráva dozorčí komise
 • * Volba nového výboru a DK
 • * Volba delegáta na konferenci ÚS
 • * Diskuse
 • * Zpráva mandátové a návrhové komise
 • * Obsah a schválení usnesení
 • * Slovo závěrem

Rybářský PLES 2018

Rybářský ples se koná v sobotu 10.2.2018 od 20 hod

Vstupné je 200,- Kč. Z každé prodané vstupenky půjde 20,- Kč na podporu hendikepovaného Ondřeje z Čelákovic. Peníze budou předány do kasy rybářského klubu RCCC, který v letošním roce pořádá rybářské závody na podporu Ondřeje z Čelákovic

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

– V Kulturním domě v Čelákovicích
– U p. Mašínové v Prokopě (tel:731 440 479)
– U p. Doutnáčové ul. Jaselská (v krámku rybářských potřeb)

Budeme se těšit jak na vaši účast.

Hon na kachny

V sobotu 14. a 28.10. 2017 od cca 9 hod do 12 hod

proběhne „HON NA KACHNY“ v blízkosti pískovny Řehačka.

Prosíme o respektování lovců (jedná se pouze o 2 dopoledne)

Žádáme občany, především rybáře o pochopení a zachování bezpečné vzdálenosti. V případě problémů nebo možných konfliktů kontaktujte hospodáře revíru.

Výbor ČRS, z.s., MO Čelákovice