Omezení rybolovu na úseku Labe 19, 411051

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,

místní organizace Čelákovice

——————————————————————————————————————————–

vyhlašuje od pátku 1.9.2017 12:00 hod  do 3.9.2017  18:00 hod

z důvodu konání krajského přeboru a divize SÚS v lovu ryb udicí – Feeder

vyhlašuje od pátku 25.8.2017 12:00 hod  do 27.8.2017  18:00 hod

z důvodu konání krajského přeboru a divize USMP v lovu ryb udicí – Feeder

ZÁKAZ RYBOLOVU

na části revíru Labe 19 – č. 411 051 v úseku: úsek Labe – Sedlčánky

od soutoku s potokem Výmola proti proudu po les Netušil cca 600m a to oboustranně. 

Sportovní rybolov na ostatní části revíru 411 051 je bez omezení.

Děkujeme za pochopení

Výbor ČRS, z.s., MO Čelákovice

 

Uzavírka cesty podél Labe v Sedlčánkách směr Přerov n/L

Z důvodu havarijního stavu vodovodu (závlahy) probíhají výkopové práce v úseku čerpací stanice vody u tůně Hrad až po les Netušil.

V tomto úseku je cesta neprůjezdná !

Na pobřežní komunikace v lese Netušil se lze dostat z Přerovské strany od plynolávky (průjezd kolem hřiště v Přerově n/L)

Předpokládané ukončení prací je 30.6.2017

Děkujeme za pochopení.

Výbor MO Čelákovice

Byla udělena výjimka na 24 hodinový NON-STOP lov na 4 revírech v rámci SÚS

Byly uděleny výjimky na 24 hodinový rybolov na 4 revírech v rámci SÚS!

Kamýk2

Věříme, že potěšitelná zpráva přišla z Ministerstva zemědělství, které vyhovělo naší žádosti o udělení výjimky a povolení 24 hodinového rybolovu na čtyřech revírech v rámci Středočeského územního svazu.

Berounka 4A

Berounka 4A

Na základě toho rozhodnutí MZe pod sp. značkou 13RM3033/2017-16232 byla udělena výjimka z denní doby lovu na roky 2017, 2018 a 2019 na mimopstruhové revíry LABE 19 – č. 411 051 (MO Čelákovice), LABE 18 – 411 050 (MO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), VLTAVA 15, údolní nádrž Kamýk – č. 411 503 (SÚS) a BEROUNKA 4A – č. 411 002 (MO Kladno), a to následovně:

a) období od 16. 6. – 31. 8. v době od 0.00 do 4.00 hodin

b) období od 1. 9. do 30. 9. v době od 22.00 do 24.00 hodin a od 0.00 do 6.00 hodin. Lov v měsíci září je v rámci této výjimky (noční rybolov) upraven tak, že lov je povolen pouze na nástrahu rostlinného původu nebo nástražní rybičku o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu bolilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu.

Labe18

Labe 18

Lovící v době výjimky, tedy provádějící noční rybolov, je povinen osvětlit místo lovu bílým, neoslňujícím světlem, zakládání otevřených ohňů pro tyto účely je zakázáno!

V případě pokračování lovu po 24. hodině je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout. Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

Labe-19

Labe 19

 

Kamýk

Vltava 15

„Jsem rád, že se to podařilo, stálo nás to nemalé úsilí, ale nakonec je skvělé, že došlo ke shodě s ministerstvem zemědělství, za což bych chtěl všem zúčastněným poděkovat. Jsem přesvědčený, že je to další krok ke zlepšení podmínek rybolovu pro naše rybáře napříč celým svazem. Je teď na nás, jakým způsobem se k tomu postavíme, zda dokážeme udržet pořádek a respektovat daná pravidla. Pokazit si to teď může sami, nikdo jiný,“ uvedl předseda Dušan Hýbner, jenž žádosti o noční rybolov prosazoval a má na udělených výjimkách pro celý ČRS lví podíl. „A když zaznělo A, jakože výjimky byly uděleny, musí zaznít i B, což znamená, že se rybáři musí připravit na zvýšenou ostrahu revírů a na častější kontroly. Za náš územní svaz to mohu slíbit, máme rybářskou stráž s celokrajskou působností, na noční kontroly jsme vybaveni, a kdo mě zná, ví, že nemluvím do větru. Čili, chytejte, užívejte si to, ale všechny prosím dopředu: respektujte rybářské právo, chovejte se slušně a určitě budeme spokojeni všichni. Zároveň žádám všechny slušné rybáře, pokud budete svědky čehokoli nezákonného, kontaktujte naši rybářskou stráž nebo Policii ČR. Telefony na rybářskou stráž jsou zveřejněny na našem webu. Děkuji a všem přeji příjemný lov,“ dodal předseda SÚS.

Revíry s výjimkou z denní doby lovu – velmi pozorně si nastudujte BPVRP na každý revír, toto uvádíme jen pro informaci, v jakém pásmu se daný revír rozprostírá:

411 002 BEROUNKA 4 A – MO Kladno 4 km, 28 ha
GPS Z: 49°59‘14.063“N, 14°2‘41.83“E, K: 50°0‘3.717“N, 14°0‘21.182“E
Přítok Vltavy. Od jezu továrny Prefa v Hýskově až k jezu v Nižboru. Lov z plavidel povolen. Zákaz rybolovu na pravém břehu pod zaústěním rybího přechodu do Berounky do vzdálenosti 50 m po proudu – označeno cedulí.

411 050 LABE 18 – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  11,5 km 80 ha
GPS Z: 50°13‘15.594“N, 14°38‘16.564“E, K: 50°10‘7.515“N, 14°45‘11.416“E
Od výtoku odpadu z Borecké tůně u ř. km 868,8 až ke zdymadlu v Čelákovicích.

411 051 LABE 19 – MO Čelákovice  6 km, 50 ha
GPS Z: 50°10‘7.613“N, 14°45‘11.693“E, K: 50°10‘36.845“N, 14°49‘38.175“E
Od zdymadel v Čelákovicích až k jezu elektrárny v Lysé nad Labem včetně mlýnského náhonu v Čelákovicích, dále potok Výmola od ústí do Labe až k ústí Jírenského potoka.

411 503 VLTAVA 15 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK – Středočeský územní svaz 10 km, 160 ha
GPS Z: 49°38’0.122″N, 14°14’48.344″E, K: 49°36’25.484″N, 14°10’54.066″E
Od hráze ÚN Kamýk až k tělesu hráze ÚN Orlík; mimo přítoků, které jsou samostatným pstruhovým revírem.

Omezení rybolovu na Grádě

Z důvodu konání tradičních závodů lodních modelů

“ 16. Ročník MEMORIÁL CUP „

 

Zahájení příprav pro závod proběhne v pátek 12. května 2017 od 15 hod a samotné závody se konají:

13. května 2017 od 8 hod.

Omezení se týká úseku od HOSPODY GRÁDO, až po BOUDU rybářů z Čelákovic a to oboustranně.


Termín omezení je:

12.5.2017 od 15:00 do 13.5.2017 17:00 hod.

Přijďte se podívat, bude to pěkná podívaná 🙂

Děkujeme za pochopení

Výbor ČRS, z.s., MO Čelákovice a Svaz modelářů ČR, modelářský klub p.s., Brandýs n/L

10. ročník tradičních závodů na Grádě

Dne 25.3.2017 proběhly závody na Grádě.

Tradičních závodů se zúčastnilo 137 závodníků (110 dospělých a 27 dětí).V kategorii dospělý se umístili:
1. David Samek – Velenka
2. Jaroslav Palán – Benátky n/J
3. Karel Rys – Čelákovice
4. Karel Koťátko – Benátky n/J
5. Václav Holotský – Čelákovice
6. Jaroslav Loudil – Lysá n/L
7. Josef Ulman st. – Kochánky
8. Jaroslav Štok – Poděbrady
9. Roman Šťastný – Brandýs n/L
10. Jan Bartoš – Praha
11. Martin Janďourek – Stará Boleslav
12. Vladimír Koucký – Benátky n/J
13. Petr Palán – Benátky n/J
14. Milan Budský – Čelákovice
15. Jiří Wágenknecht – Pardubice
16. Karel Valnoha – Poděbrady
17. Jakub Skalický – Příbram
18. Bořivoj Vaňek – Nymburk
19. Luděk Adámek – Benátky n/J
20. Jan Šulc – Stará Boleslav

Cena hospodáře za největší úlovek Jan Mokrý – Uhlířské Janovice


V dětské kategorii:
1. Viktor Butský – Čelákovice
2. Petr Homola – Toušeň
3. Kateřina Vodičková – Příbram
4. Kateřina Jindřichová – Čelákovice
5. Tomáš Syrovátka – Příbram
6. Petr Poláček – Příbram
7. Magdaléna Slováková – Čelákovice
8. Viktor Potůček – Čelákovice
9. Adéla Miková – Břežany 2
10. Radek Placanda – Čelákovice
11.Natálie Potůčková – Čelákovice
12. Šimon Juris – Brandýs n/L
13. Sebastian Tiller – Čelákovice
14. Maxmilián Tiller – Čelákovice
15. Daniel Kopecký – Stará Boleslav
16. Jakub Malina – Jenštejn

Fotogalerie ze závodů průběžně doplňujeme 🙂 Fotogalerie závody Grádo