Dnes je : Čtvrtek, 25. září 2014 a svátek má : Zlata

 

PROVOZNÍ DOBA VÝDEJCE MÍSTENEK A HOSTOVSKÝCH POVOLENEK pro nádrž BOŽKOV

PROVOZNÍ DOBA VÝDEJCE MÍSTENEK A HOSTOVSKÝCH POVOLENEK pro rybník PÍŠTĚ ( RACHYNĚ )

INFORMACE  pro rybářské stráže. Druhy povolenek platné na revírech ČRS SÚS ve společném rybolovu

 22.9.2014

Konference ČRS Středočeského územního svazu Průhonice 20. 9. 2014

Novým předsedou našeho územního svazu se stal pan Dušan Hýbner

Na sobotní konferenci Středočeského územního svazu (SÚS) v Průhonicích bylo zvoleno nové vedení. Předsedou se stal pan Dušan Hýbner (MO Bělá pod Bezdězem). Konference se zúčastnilo 90 delegátů s právem hlasovacím, kteří zvolili výbor a včetně předsedy ho tvoří:

JUDr. Černík Jaroslav (MO Mělník), Prof. Ing. Semeniuk Petr (MO Říčany),Mgr. Seidl Václav (MO Soutice), p. Štěpnička Milan (MO Český Šternberk), p. Linhart Jan (MO Mladá Boleslav), p. Calta Václav (MO Sedlčany), p. Horák Viliam (MO Kladno), JUDr. Douděra Václav (MO Mělník), Ing. Straka Tomáš (MO Veltruby), p. Kříž Miroslav (MO Malešov), p. Miler Oldřich (MO Kladruby u Vlašimi), p. Zahrádka Radek (MO Mladá Boleslav), Ing. Ječmen Milan (MO Smečno). Zvolena byla rovněž i Dozorčí komise ČRS SÚS a ta bude pracovat v tomto složení: Mgr. Šanko Jan (MO Nymburk), p. Hončík Karel (MO Sedlčany), p. Svatoš František (MO Nové Strašecí), p. Včelák Jindřich (MO Mladá Boleslav), Ing. Semáč Ján (MO Mělník), Ing. Ptáček Radek (MO Uhříněves) a p. Hajský Petr (MO Zruč nad Sázavou).

Do Průhonic dále zavítalo 30 hostů, mezi nimi i předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma. Nový předseda Dušan Hýbner se ve svém volebním projevu zaměřil na nejdůležitější oblasti, jako je vztah našeho územního svazu směrem k Radě ČRS, k soukromým revírům, k mládeži, k hendikepovaným rybářům, sportovním rybářům, ale i k prezentaci svazu nejen k místním organizacím, ale i k veřejnosti a neopomněl ani otázku životního prostředí a čistoty vod.

 „Musíme začít chovat jinak, pokud chceme zastavit odliv členské základny, přilákat děti a mládež, a vytvořit konkurenční prostředí soukromým revírům,“ uvedl nový předseda na konferenci. Prostřednictvím delegátů vyzval všechny místní organizace ke spolupráci a naznačil, že je pro něho velice důležité, co si v MO myslí. „K realizaci mnoha navržených řešení v mém volebním programu bude potřeba i váš souhlas. Budete tak vyzýváni ke stanoviskům, spolupráci a ke komunikaci. Využijte toho,“ apeloval na všechny Hýbner a dodal: „Jsem otevřený všem smysluplným návrhům, které budou pro náš svaz prospěšné, a nebráním se žádné diskuzi.“ V rámci svého projevu se pozastavil i nad problematikou zarybňování a tady vyzval k tomu, aby se územní svaz zamyslel nad možností centrálního nákupu násad, především kapra. „Důvod je jednoduchý – docílíme tím nižší ceny násad, násady budou i s dopravou a rozvoz bude i během letní sezony. Dostaneme se k vedlejším druhům ryb a k nedostatkovým rybám, které nám chybí a prodávají se pouze jako bonus k velkým objednávkám,“ uvedl nový předseda, který klade velký důraz na komunikaci a informovanost všech členů SÚS. Proto hodlá změnit webové stránky územního svazu a vstoupit na sociální síť Facebook. Nový předseda poděkoval a za územní svaz předal i dar Prof. ing. Petru Semeniukovi za jeho dlouholetou práci pro náš územní svaz, kterému vstoje tleskal celý sál. Předseda rovněž poděkoval všem delegátům za hladký průběh konference a sekretariátu SÚS za její přípravu.

Fotogalerie - Konference ČRS Středočeského územního svazu Průhonice 20. 9. 2014


 4.9.2014

INFORMACE

Dvacáté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v září 2014


 4.9.2014

INFORMACE

Z důvodu konání rybářských závodů - Kačovský kapr. Bude uzavřen revír - 411 174 propadlina Kochánky dne 11.10. 2014.


 17.7.2014

INFORMACE - LETNÍ VYSAZOVÁNÍ DO STŘEDOČESKÝCH REVÍRŮ

Kapříci 1,5-2kg/ks byli a budou vysazeni:
 10.7.2014 na Božkov 411 998 a Jelito 411 994
 11.7. 2014 na Kamýk 411 503
 17.7. 2014 na Jelito 411 994
 18.7. 2014 na Božkov 411 998, Třemblat 411 992 a Jelito 411 994
Další vysazení plánujeme cca po týdnu až 14-ti dnech zejména na Božkov a Jelito


 12.6.2014

INFORMACE PRO MO

Informace Ministerstva zemědělství o spuštění podprogramu 129 133 
 Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží


 3.6.2014

Nový občanský zákoník

V poslední době zaplavily web a schránky firem ( včetně MO ČRS) letáky ,, odborníků na NOZ“ s nabídkou pomoci při úpravách registrací a zakládacích listin (týká se pouze obchodních společností). Podobných rádoby poradců, kteří budou strašit a využívat neznalosti bude přibývat. O důvodu není nutné dlouze přemýšlet.

Používají argumenty typu : Poslední měsíc na změny v zakladatelských listinách, bez sankcí! Apod.

 ČRS SÚS požádal Radu ČRS o stanovisko, jestli nehrozí MO ČRS riziko z prodlení . Stručná odpověď předsedy ČRS JUDr. Šímy.

S výhradou, že si rozhodně nečiním nárok na správnost výkladu NOZ (zákon č. 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník), protože to dnes nemůže s čistým svědomím tvrdit nikdo, že umí srozumitelně NOZ vykládat, bych se pokusil dotaz zodpovědět asi takto: Ve smyslu ust. § 3041 odst. 2 NOZ jsou nadále Stanovy ČRS platné, ovšem od 1.1.2014 jsou neúčinná (nezávazná, neplatná) ta ustanovení Stanov ČRS, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ. Konstatuji, že takových neúčinných ustanovení obsahují současné Stanovy ČRS naprosté minimum. V Vzhledem k tomu, že ust. § 3041 odst. 2 NOZ poskytuje spolkům lhůtu do 31.12.2016 k úpravě stanov tak, aby byly v souladu s NOZ, budou i Stanovy ČRS podrobeny důkladné revizi a o nutných a potřebných úpravách rozhodne Republikový sněm v listopadu 2014. (zkráceno)

Pro právní laiky to znamená, že :
 Naše stanovy platí. MO nemusí aktuálně činit žádné další kroky.
 Rada ČRS zajistila váš zápis do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze.
 Další kroky k úpravě Stanov a zápisům budou činěny po Sněmu ČRS a budou MO písemně sděleny.

V současné době se jedná vedení ČRS o způsobu provádění změn – bude je činit hlavní spolek – Rada, nebo pobočné spolky – MO.

Další neznámou je zápis sídla spolku a statutárních zástupců – opět věc v jednání.

Za věcnou správnost odpovídá Pavel Horáček jednatel ČRS SÚS .


 28.5.2014

INFORMACE

Český rybářský svaz místní organizace Mělník Nůšařská 2912 získala vyjímku ze zákazu lovu na pstruhovém revíru č.413 022 Pšovka 1 na odlov dravců.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně pří- slušný správní organ dle ustanovení § 21 odst.2 písm. d) zákona č.99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon), a ustanovení § 67 odst. 1 písm.g) zákona 129/2000 Sb.,o krajích, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, na základě žádosti ČRS MO Mělník doručené Krajskému úřadu Středočeského kraje,odboru životního prostředí a zemědělství z července 2013.

KÚ SK vydalo rozhodnutí ,kterým uděluje vyjímku z obecně stanovených lovných měr v souladu s ustanovením § 11 odst.2 zákona k odlovu pro druhy štika obecná ,candát obecný, jelec tloušŤ, okoun říční, sumec velký a bolen dravý tak, že není omezena lovná míra pro tyto vyjmenované druhy ryb pod číslem jednacím 064360/2014/ KUSK a 061980/2014/ KUSK ze dne 16.4.2014 pod značkou OŽP/ZP.

Výjimka se vztahuje na pstruhový rybářský revír č.413 022 Pšovka 1, který je v užívání ČRS MO Mělník

Výjimka se uděluje s platností od 1.7.2014 do 31.12.2014

Výbor ČRS MO Mělník stanovuje bližší podmínky lovu takto:
- povoluje odlov na živou nástrahu v minimální velikosti 12 cm
- povoluje lov přívlačí na umělou nástrahu v minimální celkové velikosti 10 cm
- pokud bude ulovená ryba nedosahující lovné délky, tuto přemístit do mimopstruhového revíru č.411 167 Baraba se vší opatrností
- doba lovu v souladu s rybářským řádem
- majitelé mimoptruhových povolenek zapisovat do svých povolenek jako úlovek na revíru č.411 167.

Výbor ČRS MO Mělník vydává krátkodobou,hromadnou a bezplatnou povolenku držitelům všech druhů mimopstruhových povolenek od 1.7.2014 do 31.12.2014.

Výbor ČRS MO Mělník požádal členy rybářské stráže o zvýšení kontrolní činnosti za účelem dodržování bližších podmínek rybářského řádu.

Výše uvedené opatření jsou vydána se souhlasem vlastníka což je Středočeský územní svaz.

Z pověření Výboru ČRS MO Mělník zodpoví
Stanislav Němec – jednatel,statutární zástupce email:stanislavnemec@email.cz, mobil: 602 699 899

 


 2.4.2014

INFORMACE

Rybáři, směřující na revír č. 411 155 Labe 17 A na jezeru Lhota u Staré Boleslavi by měli být na pozoru. V současné době totiž probíhá velmi konfliktní jednání o vynětí této části revíru z celosvazového rybolovu. Žádost podala společnost Jezero Lhota, s.r.o. již vloni, MO ČRS v Kostelci nad Labem, jako uživatel revíru, ostře nesouhlasí a proti rozhodnutí správního orgánu a opakovaně se odvolala. „Máme však od kolegů rybářů informace, že jsou od února tohoto roku vykazováni od vody a je jim tak znemožněn výkon rybářského práva i v případě, že se prokáží platnou povolenkou a Soupisem revírů na rok 2014. Vzhledem k tomu, že o našem odvolání proti rozhodnutí o vynětí tohoto revíru zatím nebylo právoplatně rozhodnuto, a výkon rybářského práva by neměl nikdo z vedení společnosti Jezero Lhota, s.r.o., svévolně a protiprávně bránit, doporučuji, aby členové ČRS mající zájem o výkon rybářského práva případný konflikt neeskalovali,  říká předseda MO Jaroslav Šulc a dodává: „Chodíme k vodě za sportem a odpočinkem, ne kvůli hádkám, a to i když jsme v právu.“
Jaroslav Šulc, předseda MO ČRS Kostelec n/L. Zdroj RT


 18.3.2014

INFORMACE

Od soboty dne 22.3. 2014. bude uzavřena v revíru 411 059 Litavka 2, vodní nádrž Neumětelská velká, k.ú. Neumětely, 1,3 ha. Důvod, revitalizace rybníka, vodní nádrž bude uzavřena po dobu rekonstrukce, pravděpodobně do konce roku 2014.


 6.3.2014

Informace k poskytování dotací na povodňové škody na rybách v červnu 2013

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi na rybách v červnu roku 2013.
 Tisková zpráva
  Zásady - povodně 2013


 6.3.2014

Vyhlášení nejlepších sportovců ČRS za rok 2013

Dne 8. února 2014 Český rybářský svaz ocenil, v rámci výstavy For Fishing v Letňanech, své nejlepší sportovce závodní sezony 2013.

   Video z vyhlášení nejlepších sportovců


 25.2.2014

Vážení kolegové, MZe a SZIF zveřejnily upozornění pro příjemce a žadatele dotace z OP Rybářství 2007 - 2013, že připravují úpravu části C Pravidel pro žadatele o dotaci:

Všem příjemcům i žadatelům dotací z OP Rybářství 2007-2013 sdělujeme, že v souvislosti se zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnípozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se změnily spodní limity pro podlimitní veřejné zakázky uvedené v § 12 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Připravuje se novela článku 12 části C – závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. Novela části C Pravidel bude neprodleně po podepsání ministrem zemědělství zveřejněna na webových stránkách ministerstva zemědělství. Tímto žádáme o zvýšenou pozornost webovým stránkám OP Rybářství na období 2007 – 2013 a s vyčkáním při zadávání veřejných zakázek do zveřejnění novely části C Pravidel.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství


 5.12.2013

INFORMACE Pro zájemce o rybolov na rybníku BOŽKOV

Práce na rekonstrukci rybníka a částečném odbahnění postupují podle plánu. V BŘEZNU BUDOU PRÁCE PŘERUŠENY – rybník napuštěn, aby se mohly reprodukovat obojživelníci a koncem léta bude rybník opět vypuštěn a bude dokončena sedimentační nádrž na přítoku do nádrže.

Momentální stav k 20.2.2013 Momentální stav - září 2013
Momentální stav k 31.3.2013 Momentální stav k 8.10.2013
Momentální stav k 4.4.2013 Momentální stav k 14.10.2013
Momentální stav k 5.4.2013 Momentální stav k 2.12.2013

 31.10.2013

Revír 413 998 BOŽKOV – ZAHÁJENÍ SEZÓNY

Po delší odstávce bude od listopadu 2013 zahájena pstruhová sezóna na revíru 413 998 Božkov.
Žádáme rybáře, kteří chtějí tento revír navštívit, o shovívavost, na revíru budou ještě prováděny dokončovací stavební práce.


 1.6.2013

Bude získání rybářského lístku snazší?

V poslední době byla na některých internetových serverech a v diskusích zmiňována Ministerstvem zemědělství navržená změna vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství, která se týká výrazného zjednodušení podmínek pro výdej rybářského lístku. Ne všechny informace byly přesné a mnozí novináři, diskutující i funkcionáři místních organizací vycházeli z neúplných informací či nepochopení podstaty změny.


 13.4.2012

Kormorán velký ...

Žádost o povolení k odchylnému postupu při ochraně volně žijících ptáků


Vážení v příloze naleznete univerzální žádost šitou na míru pro místní organizace Středočeského ÚS. Je zamýšlená především pro tekoucí vody. Ty chraňme první.
U stojatých vod bude třeba změnit druhové spektrum ryb.
V žádosti, kterou budete podávat na pověřený úřad ( ORP - životní prostředí) upravíte :
ZELENĚ VYZNAČENÁ SLOVA – je nutné změnit v závislosti na tom, o který konkrétní revír a organizaci se jedná
FIALOVĚ VYZNAČENÁ SLOVA – je třeba odstranit v případě, že se na revíru dané druhy nevyskytují, případně nejsou-li k dispozici dané důkazní prostředky.
Je možné, že si vzorovou žádost ještě nějak upravíte, podle místních poměrů.
Kdyby měla nějaká MO problém se žádostí či úřadem, zavolejte na ÚS, nebo přímo Ing. Pavla Vránu, Ph.D. +420 728 701 379, najdeme společně řešení a oporu v zákoně.

 

Celoevropský problém, kormorán velký, se v Česku odhadem vyskytuje v počtu 80.000 – 100.000 jedinců během sezony. Jeho populace v Evropě je odhadována na více než 1 milion

 
 23.1.2012

Informace

Informace pro organizační jednotky Českého rybářského svazu o možnostech podpory obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem.

29.4.2011

Račí mor

Opatření-metodika (určená pro organizace Českého rybářského svazu) jak si počínat při výkonu rybářského práva s ohledem na výskyt račího moru. Materiál byl zpracován ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech a Výzkumným ústavem vodohospodářským v Praze.


 4.5.2010

Úhoří monté

Vážení rybáři,
dovoluji si Vás upozornit na videodokument CHYTEJ.cz o dovozu úhořího monté, kdy do českých revírů doputovalo zhruba 2.000.000 kusů malých úhořů. V dokumentu, který byl natočen ve spolupráci s ČRS se dozvíte i o budoucnosti úhořů v Čechách.

Úhoř říční (Anguilla anguilla, Linné, 1758) je zachráněný druh ryb ČR. Úhoř říční se původně vyskytoval ve vodách povodí Labe, případně i Odry. Přirozenému výskytu tohoto druhu v našich vodách zabránilo přerušení anadromních migrací úhořího monté z moře na naše území.

(Celý článek)


 6.7.2009

Zajištění vyšetření a metodika monitoringu koi herpesvirózy

Státní veterinární správa ČR poslala všem subjektům Rybářského sdružení ČR, Krajským veterinárním správám (KVS) a dalším (viz. průvodní dopis) informaci o zajištění vyšetření a metodice monitoringu koi herpesvirózy - KHVD pro rok 2009. V příloze naleznete průvodní dopis, metodiku monitoringu na koi herpesvirózu pro rok 2009 včetně žádanky na laboratorní vyšetření.

(Celý článek)


 30.5.2007

Informace

Statistické vyhodnocení výskytu kormorána velkého na mimo pstruhových revírech SÚS ČRS Praha. Sčítání bylo provedeno na dvaceti osmi revírech dvaceti MO.

  Zimní sčítání kormoránů v roce 2007

 


Český rybářský svaz, Středočeský územní svaz, K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5 - Lahovice